Eksport

Prezentimi

Eksporti është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik stabil i cili ndikon njëkohësisht edhe në përmirësimin e konkurrencës së vendit në skenën ndërkombëtare. Agjenciа për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut është e përfshirë në promovimin e produkteve dhe shërbimeve vendore në tregjet e huaja dhe ofron ndihmë në procesin e rritjes së eksportit të tyre.
Ndërmarrjet maqedonase eksportojnë produkte dhe shërbime për disa arsye. Eksporti mund të rrit shitjet dhe fitimet nëse mallrat krijojnë tregje të reja ose i zgjerojnë tregjet ekzistuese, madje mund edhe të paraqesin mundësi për të kapur një pjesë të konsiderueshme të tregut.  Lexo më shumë

Eksporti nga Maqedonia Veriore

Çdo organizatë ose individ maqedonas ka privilegjin që të merret me import dhe eksport të mallrave.   Lexo më shumë

Invest North Macedonia është në proces të inicimit të një Strategjie të re për avansimin e eksportit,  Lexo më shumë

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që të mësojnë për tregjet evropiane dhe të botës,  Lexo më shumë

Exports help you build global competitiveness as well as a greater reputation in the domestic market. Read More

Trade with North Macedonia

External trade by products shows that catalysts with precious metal are the most important products supported in exports. Read More

How to find a trade partner and how to use the Data base of Macedonian companies and institutions. Read More

There are many data basis which connect Business to Business (B2B). In this respect, which are organized depending on countries, regions, sectors, size of companies, etc. Read More

Panairet

Invest North Macedonia mbështet ndërmarrjet vendase të orientuara drejt eksportit në promovimin e produkteve.  

Pandemia COVID-19 ka bërë që shumë ngjarje në të gjithë botën të anulohen ose të shtyhen.

Industritë dhe Tregjet

Industry has one of the most important positions in Macedonian economic growth. Industry’s rapid development is one of the most significant drivers of economic growth, the change in socio-economic relations, and population way of life, growing interest in technological advancement, etc. Read More

Market Information

Under the market information function Invest North Macedonia provide information to companies which will help in defining decisions on entering and maintaining export markets. Read More

Market reports for every key industry every year. Starting from 2019..

Read More

Key Industries

Under the market information function Invest North Macedonia provide information to companies which will help in defining decisions on entering and maintaining export markets. Read More

ICT sector is the fastest growing sector, with growth rate 47% in the last 5 years. The ICT sector benefits from a skilled and cost effective workforce with excellent English language skills.

Read More

The agriculture sector plays an important role in Macedonia’s economy through its contributions to GDP (agriculture accounts for 7.9% of GDP), employment, trade and the rural economy.

Read More

The textile industry is one of the leading processing industries in the country with significant results in the formation of GDP, high absorption of labor and exports.

Read More

With nearly 30,000 employees in numerous established companies approximately 40% to annual exports, North Macedonia has become a key manufacturing location in Eastern Europe.

Read More

Based on the official statistical sources from the State Statistical Office, the total surface area of vineyards in the Republic of North Macedonia remains stable with slight increase in the past 7 years.

Read More

Companies operating in Europe are increasingly interested in Macedonia as a sourcing country. The trend of rising imports costs from countries in East Asia, Central and Eastern Europe are making companies from Western Europe.

Read More