Eksport

Prezentimi

         

Eksporti luan një rol kyç në ekonominë e Maqedonisë së Veriut pasi u mundëson individëve dhe kompanive qasje në një gamë më të gjerë tregjesh për mallrat, produktet dhe shërbimet e tyre. Një nga objektivat parësorë të diplomacisë dhe politikës së jashtme ndërmjet qeverive është inkurajimi i tregtisë ekonomike, inkurajimi dhe lehtësimi i eksporteve për përfitim reciprok të të gjitha palëve tregtare.

Promovimi i eksporteve është një element kyç për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe forcimin e konkurrencës ndërkombëtare të vendit. Agjencia për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut është e angazhuar në mënyrë aktive në promovimin e produkteve dhe shërbimeve vendore në tregjet e huaja, duke ofruar ndihmë për bizneset në zgjerimin e eksporteve të tyre.Më tepër

Eksporti nga Maqedonia e Veriut

Çdo organizatë ose shtetas ne vend  ka privilegjin që të merret me import dhe eksport të mallrave.   Më tepër

Invest North Macedonia është në proces të inicimit të një Strategjie të re për avansimin e eksportit,  Më tepër

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme mësojnë për tregjet evropiane dhe botërore , Më tepër

Eksportet ju ndihmojnë të ndërtoni konkurrencën globale, si dhe reputacion më të madh në tregun vendor Më tepër

Tregëto me Maqedoninë e Veriut

Si të gjeni partner tregtar dhe si të përdorni bazën e të
dhënave për ndërmarrjet dhe institucionet në Maqedoninë e Veriut Më tepër

 

Ka shumë baza të të dhënave që lidhin Biznesin me Biznesin (B2B), në këtë aspekt, ato të cilat janë të organizuara në varësi të vendeve, rajoneve, sektorëve, madhësisë së ndërmarrjeve, organizojnë takime B2B.Më tepër

Panairet

Invest North Macedonia mbështet ndërmarrjet vendase të orientuara drejt eksportit në promovimin e produkteve.  

Industritë dhe Tregjet

Industria ka një nga pozicionet më të rëndësishme në rritjen ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Zhvillimi i shpejtë i industrisë është një nga nxitësit më të rëndësishëm të rritjes ekonomike, ndryshimit në marrëdhëniet socio-ekonomike dhe mënyrës së jetesës së popullsisë, interesit në rritje për përparimin teknologjik, etj.  Më tepër

Informacione për tregun

Nën funksionin e informacionit të tregut Invest North Macedonia  ofron informacion për kompanitë që do të ndihmojnë në përcaktimin e vendimeve për hyrjen dhe mirëmbajtjen e tregjeve të eksportit. Më tepër

Industritë kryesore

Nën funksionin e informacionit të tregut Invest North Macedonia  ofron informacion për kompanitë që do të ndihmojnë në përcaktimin e vendimeve për hyrjen dhe mirëmbajtjen e tregjeve të eksportit . Më tepër

Portal Export

Cilat janë përfitimet e përdorimit të portalit  të Exportit  dhe si të rriten eksportet? Më  tepër