Eksport

Prezentimi

          Eksporti është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin stabil  ekonomik  i cili ndikon njëkohësisht edhe në përmirësimin e konkurrencës së vendit në skenën ndërkombëtare. Agjenciа për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut është e përfshirë në promovimin e produkteve dhe shërbimeve vendore në tregjet e huaja dhe ofron ndihmë në procesin e rritjes së eksportit të tyre.
        Ndërmarrjet e Maqedonisë së Veriut eksportojnë produkte dhe shërbime për disa arsye:  eksporti mund të rrit shitjet dhe fitimet nëse mallrat krijojnë tregje të reja ose i zgjerojnë tregjet ekzistuese, madje mund edhe të paraqesin mundësi për të kapur një pjesë të konsiderueshme të tregut.  Më tepër

Eksporti nga Maqedonia e Veriut

Çdo organizatë ose shtetas ne vend  ka privilegjin që të merret me import dhe eksport të mallrave.   Më tepër

Invest North Macedonia është në proces të inicimit të një Strategjie të re për avansimin e eksportit,  Më tepër

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme mësojnë për tregjet evropiane dhe botërore , Më tepër

Eksportet ju ndihmojnë të ndërtoni konkurrencën globale, si dhe reputacion më të madh në tregun vendor

 Më tepër

Tregëto me Maqedoninë e Veriut

Vlera totale e mallrave të eksportuara nga Republika e Maqedonisë së Veriut është 4.6 miliardë euro, që paraqet një rënie prej 12.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Më tepër

Si të gjeni partner tregtar dhe si të përdorni bazën e të
dhënave për ndërmarrjet dhe institucionet në Maqedoninë e Veriut 

Më tepër

 

Ka shumë baza të të dhënave që lidhin Biznesin me Biznesin (B2B), në këtë aspekt, ato të cilat janë të organizuara në varësi të vendeve, rajoneve, sektorëve, madhësisë së ndërmarrjeve, organizojnë takime B2B.

Më tepër

Panairet

Invest North Macedonia mbështet ndërmarrjet vendase të orientuara drejt eksportit në promovimin e produkteve.  

Pandemia COVID-19 ka bërë që shumë ngjarje në të gjithë botën të anulohen ose të shtyhen.

Më tepër

Industritë dhe Tregjet

Industria ka një nga pozicionet më të rëndësishme në rritjen ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Zhvillimi i shpejtë i industrisë është një nga nxitësit më të rëndësishëm të rritjes ekonomike, ndryshimit në marrëdhëniet socio-ekonomike dhe mënyrës së jetesës së popullsisë, interesit në rritje për përparimin teknologjik, etj.  Më tepër

Informacione për tregun

Nën funksionin e informacionit të tregut Invest North Macedonia  ofron informacion për kompanitë që do të ndihmojnë në përcaktimin e vendimeve për hyrjen dhe mirëmbajtjen e tregjeve të eksportit. Më tepër

Raportet e tregut për çdo industri kyçen çdo vit. Duke filluar nga viti 2019 ..

Më tepër 

Industritë kryesore

Nën funksionin e informacionit të tregut Invest ]North Macedonia  ofron informacion për kompanitë që do të ndihmojnë në përcaktimin e vendimeve për hyrjen dhe mirëmbajtjen e tregjeve të eksportit . Më tepër

Industria TIK regjistron rritje prej 71% në tre vitet e fundit. Sektori ka një fuqi punëtore të kualifikuar, të disponueshme dhe efektive me aftësi të shkëlqyera në gjuhën angleze, infrastrukturë solide dhe  telekomunikuese.

Më tepër 

Sektori i bujqësisë luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e Maqedonisë përmes kontributeve të tij në PBB (bujqësia përbën 7.9% të PBB-së), punësimit, tregtisë dhe ekonomisë rurale.

Më tepër

Industria e tekstilit është një nga industritë kryesore të përpunimit në vend me rezultate të konsiderueshme në formimin e PBB-së, thithjen e lartë të punës dhe eksportit.

Më tepër

Industria e pjesëve të automobilave është një industri shumë e rëndësishme për ekonominë e Maqedonisë së Veriut për sa i përket eksporteve të saj.

Më tepër 

Republika e Maqedonisë së Veriut është eksportuese e verës si një produkt strategjik  për vendin. Për sa i përket vlerës së eksportit, vera mban pozicionin e dytë pas duhanit.

Më tepër

Kompanitë që veprojnë në Evropë janë gjithnjë e më të interesuara për  Maqedoninë e Veriut si një vend burimesh. Trendi i rritjes së kostove të importit nga vendet në Azinë Lindore, Evropën Qendrore dhe Lindore po bën që kompanitë nga Evropa Perëndimore të shprehin interesim.

Më tepër

Portal Export

Cilat janë përfitimet e përdorimit të portalit  të Exportit  dhe si të rriten eksportet? Më  tepër