Organizoni një takim

meeting@investnorthmacedonia.gov.mk
+389 23 100 111
Nikola Vapcarov 7, Shkup 1000
Forma e kontaktit

Choose a department and arrange a meeting.

    Google Map