Organizoni një takim

meeting@investnorthmacedonia.gov.mk
+389 70 000 000
Nikola Vapcarov, Skopje 1000
Forma e kontaktit

Choose a department and arrange a meeting.

Google Map