Lajmërime

2023

  1. 1. Shpallje e brendshme nr. 01/2023 për Drejtues të Departamentit për çështje financiare në Sektorin për çështje Financiare
  2. 2. Shpallje e brendshme nr. 02/2023 për Këshilltar për koordinimin e aktiviteteve eksportuese në tregjet rajonale dhe globale në Sektorin për mbështetje dhe promovim të aktiviteteve eksportuese.
  3. 3. Shpallje e brendshme nr. 03/2023 për Referent të pavarur për mbështetje logjistike në Sektorin për mbështetje dhe promovim të aktiviteteve eksportuese
  4. 4. Shpallje e brendshme nr. 04/2023 për Këshilltar për krijimin dhe brendimin e imazheve në Sektorin e Mmrketingut dhe marrëdhënieve me publikun
  5. 5. Shpallje e brendshme nr. 05/2023 për Këshilltar për koordinimin e bashkëpunimit ndërmjet investitorëve potencialë dhe ndërmarrjeve vendore në Sektorin e shërbimeve të investitorëve dhe përkrahjes pas investimeve për investitorët
  6. 6. Shpallje e brendshme nr.06/2023 për Këshilltar për kontrollin e kushteve të dhënies së mbështetjes financiare për investime (ndihma shtetërore) në Sektorin për mbështetjen financiare të investimeve (ndihma shtetërore) dhe kontrollin e ekzekutimit të kontratave
  7. 7. Shpallje e brendshme nr. 07/2023 për Këshilltar për hulumtimin e kapaciteteve eksportuese në Departamentin për Planifikim, Kërkim dhe Zhvillim, Sektori për Mbështetjen dhe Promovimin e Aktiviteteve të eksportit