Programi

Aktivitetet - Invest North Macedonia 2022

Agjenda Invest North Macedonia për vitin 2022 është e dedikuar për tërheqjen e investimeve të huaja direkte dhe promovimin e eksportit të produkteve dhe shërbimeve të Republikes së Maqedonisë së Veriut  . Të gjitha aktivitetet e planifikuara për këtë vit janë krijuar për të ndihmuar në arritjen e qëllimit të caktuar të rritjes së hyrjeve të IHD-ve dhe projekteve të eksportit.

Aktivitetet e planifikuara promovuese përfshijnë praninë në tregjet e synuara ndërkombëtare përmes ekspozitave në panaire ndërkombëtare dhe organizimit të ngjarjeve të biznesit. Aktivitetet e tjera promovuese përfshijnë: promovimin e faqes në internet www.invest.gov.mk  portal për objektet Brownfield, portali i biznesit të Maqedonisë për furnizuesit, portali i eksportit, prodhimi i materialeve të ndryshme promovuese dhe  PR aktivitete lokale e ndërkombëtare . Invest North Macedonia fillon një fushatë të re të mediave sociale në vitin 2022.

      Përpjekjet për promovimin e eksportit do të jenë të koncentruara për lidhjen e klientëve të mundshëm ndërkombëtarë me eksportuesit vendas dhe partnerët e biznesit duke promovuar një bazë të dhënash që lidh kompanitë eksportuese të Maqedonise . Këtë vit do të vazhdojmë të shoqërojmë kompanitë vendase duke organizuar një stendë të përbashkët ekspozitash kombëtare në panaire dhe ekspozita të zgjedhura ndërkombëtare.

       Ekipi ynë për shërbime të investitorëve do të përqendrohet në ndërtimin e marrëdhënieve të reja dhe thellimin e ekspertizës së saj në industri në mënyrë që të jetë një shërbim i plotë për investitorët e huaj potencialë dhe ekzistues. Departamenti për kujdes ndaj konsumatorëve –  investitorëve  do të vazhdojë të ofrojë shërbime lehtësuese për të mbështetur investitorët ekzistues në drejtimin e një biznesi të ri. Është planifikuar të bëhen më shumë përpjekje për të promovuar mundësinë e krijimit dhe promovimit të bashkëpunimit të biznesit midis furnizuesve vendas dhe investitorëve të huaj përmes portalit të Maqedonisë  për furnizuesit e biznesit.

         Mbetemi të përkushtuar për ndërtimin e një bashkëpunimi të ngushtë midis kompanive vendase dhe të huaja në promovimin e kushteve dhe procedurave për dhënien e mbështetjes financiare për investimet e subjekteve afariste që do të investojnë në vendin tonë.