Investoj në Maqedoninë e Veriut

Operacionet e biznesit

Pavarësisht  se nga madhësia e vogël dhe nga tregu modest i brendshëm, Republika e Maqedonisë së Veriut është një zgjedhje e shkëlqyeshme për të gjetur biznes për shumë arsye:

Më tepër

Ligji për kompanitë rregullon aktivitetet e biznesit dhe përcakton llojet e ndërmarrjeve, procedurat dhe rregulloret për krijimin dhe funksionimin e tyre. 

Më tepër

“Visa” është leje për hyrje dhe qëndrim afatshkurtër ose tranzit të lëshuar për të huaj nga autoriteti kompetent i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Më tepër

Shtetasit e shteteve anëtare të BE-së dhe nënshkruesit e Marrëveshjes së Shengenit NUK kanë nevojë për vizë për të hyrë në Republikën e Maqedonisë së Veriut (dhe kanë të drejtë të hyjnë me një kartë identiteti të vlefshme kombëtare)

Më tepër

Disa aktivitete afariste siç përcaktohet me Ligjin për Kompanitë duhet të marrin licenca shtesë të punës ose leje përpara se të fillojnë punën e tyre.

Më tepër

Republika e Maqedonisë së Veriut ka një nga pakot më tërheqëse të taksave në Evropë, e cila thjeshtëson  sistemin e taksave dhe stimulon kompanitë e suksesshme për të përmirësuar më tej operacionet dhe rritjen e përfitimit.

Më tepër

Industritë kryesore

Sektori i automobilave gëzon rëndësi dhe  zhvillim dinamik  në rritje për ekonominë e vendit.

Më tepër

Në mënyrë shumë progresive duke dalë si një qendër e mundshme për prodhimin e komponentëve të automobilave dhe prodhimin e autobusëve.

Më tepër

Industria e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit është sektori me rritjen më të shpejtë të ekonomisë në Maqedoninë e Veriut dhe luan një rol të rëndësishëm në ekonomi si: sigurues i vendeve të punës dhe gjenerues i eksporteve.

Më tepër

Industria e Agrobiznesit në Maqedoninë e Veriut është një nga industritë me rritjen më të shpejtë me  mbi 10% në vitet e fundit.

Më tepër

Industria e Tekstilit të Maqedonisë së Veriut është një nga sektorët më të zhvilluar dhe të larmishëm të ekonomisë për sa i përket prodhimit industrial, punësimit dhe fitimeve nga eksporti dhe sektori i dytë më i madh industrial i vendit pas Metalurgjisë.

Më tepër

Zhvillimet e tregut të Energjisë në Maqedoninë e Veriut përfshinë ndërtimin e mëtejshëm të një rrjeti të brendshëm të shpërndarjes së gazit, liberalizimin e vazhdueshëm të tregut të energjisë elektrike dhe rritjen e bashkëpunimit rajonal për ndërlidhjet e energjisë elektrike dhe gazit.

Më tepër

Teknologjia mjekësore dhe industritë farmaceutike janë që të dyja thelbësore

Më tepër

Republika e Maqedonisë së Veriut ka një strukturë komplekse gjeologjike dhe një numër të madh të depozitave të xeheve. Rezervat e xeheve të plumbit, zinkut, bakrit-arit dhe kromit janë duke u shfrytëzuar në një numër vendndodhjesh. Linjiti, mermeri dhe gurët e tjerë të ndërtimit dekorativ janë gjerësisht të disponueshëm.

Më tepër

Kujdesja për investitorët

Departamenti i kujdesit për klientët  – investitorët në Agjencinë për investime të huja dhe promovimin e eksportit në Maqedoninë e Veriut ka për qëllim të sigurojë kujdes profesional dhe në kohë për nevojat e të gjithë investitorëve të huaj në Maqedoninë e Veriut. Më tepër

Portali i biznesit i furnizuesve në Maqedoninë e veriut  është një nga mjetet thelbësore për të siguruar komunikim operativ dhe shkëmbim informacioni virtualisht mbi furnizimin dhe kërkesën në të gjitha industritë

Më tepër

Departamenti i kujdesit për investitorët ofron udhëzime për shtetasit e huaj që aplikojnë  (pronarë, bashkëpronarë, menaxherë ose pjesë e menaxhimit të kompanive vendase me kapital të huaj dominues) në procesin e marrjes / lëshimit / zgjatjes së një leje të përkohshme qëndrimi dhe pune pas aplikimit të tyre.

Më tepër

Departamenti i kujdesit për investitorë ka krijuar një bazë të të dhënave për investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Duke plotësuar formularin e regjistrimit të dhënë më poshtë, ju mundësoni që kompania juaj të përfshihet në bazën e të dhënave të investitorëve kryesorë të huaj të Maqedonisë.

Më tepër

Ndihma financiare

Me Ligjin për mbështetjen financiare të investimeve, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ofron fonde financiare të investimeve prodhuese  fillestare që synojnë rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë dhe punësimit. Më tepër

Si të aplikoni procedurën e aplikimit në  lidhje me dokumentet e shkarkueshme dhe fushat e formularit të aplikimit në internet

Më tepër

Procedura e pagesës, si të kualifikoheni, cilat dokumente duhet të siguroni dhe plotësoni  fushat nëse dëshironi të plotësoni një formular online

Më tepër

Disa histori suksesi nga vitet e kaluara për kompaninë tuaj . Emri i kompanisë, investimi, ndihma financiare dhe një vlerësim nga pronari. 

Më tepër

Vendet e investimit

Në varësi të nevojës së investitorëve dhe posaçërisht nga koha për investim, Invest North Macedonia mund të ofrojë dy alternativa për sa i përket vendndodhjes për vendet e prodhimit dhe  invetimit me mundësinë e lokacioneve Greenfield dhe vendndodhjes së gatshme Brownfield në lokacione dhe komuna të ndryshme në vend . Lokacioni Greenfield përfshin lloje të ndryshme të tokës me qëllim të shërbimeve industriale (prodhim). Më tepër

Greenfield

 Janë dy mundësi për blerjen e tokës për qëllimet e projektit Greenfield dhe mundësia për dhënien me qira të tokës për investime në ZZhIT. Më tepër 

Toka në Zonat e Lira Ekonomike është në dispozicion me qira afatgjate për një periudhë deri në 99 vjet për 0.10 euro / m2 në vit.

Më tepër

Maqedonia e Veriut ka një furnizim të shkëlqyeshëm të ekspertëve të arsimuar të IT  në mes të kostove më të ulëta të punës në rajon.

Më tepër

Brownfield

Cilat janë përfitimet e investimit në Brownfield? Më tepër

Shtetasit e shteteve anëtare të BE-së dhe nënshkruesit e Marrëveshjes së Shengenit NUK kanë nevojë për vizë për të hyrë në Republikën e Maqedonisë së Veriut (dhe kanë të drejtë të hyjnë me një kartë identiteti të vlefshme kombëtare)

Go to Brownfield Portal