Udhëzues për eksport

Përfitimet e eksportit për ndërmarrjet vendore

Eksporti sjell shumë përparësi. Ndër më të rëndësishmet janë: rritja e shitjeve, konkurrenca në tregje të ndryshme, fitime më të larta dhe zvogëlim i rrezikut i të qenit të pranishëm në vetëm një treg. Eksporti ndihmon në ndërtimin e konkurrencës globale si dhe reputacionit më të madh në tregun e brendshëm.

Eksporti nga Republika e Maqedonisë së Veriut është nxitës i rritjes së kapacitetit prodhues në tregun e brendshëm. Rreth 80 përqind e eksportit tonë është realizuar në 10 shtete, përfshirë BE-në dhe gjithashtu në Sërbi dhe Kosovë. Republika e Maqedonisë së Veriut më së shumti eksporton në Gjermani me më shumë se 40% të eksportit të përgjithshëm. Shumica e produkteve të eksportuara nga Maqedonia janë: produkte tekstili, verëra, pjesë për industrinë e automobilave, çelik, produkte metalike elektrike, duhan, etj.

Për të filluar me eksportim, është e nevojshme që të mirren disa vendime strategjike lidhur me:

 • ndryshimet në planifikim;
 • ndryshimet në organizimin dhe menaxhimin e burimeve në vet ndërmarrjen;
 • përmirësimin e procesit të prodhimit;
 • investimin në produktet që e bëjnë një kompani konkurruese në tregun e huaj;
 • rritjen e kapaciteteve prodhuese;
 • hulumtimin e tregut;
 • rritjen e numrit të të punësuarve;
 • sigurimin e burimeve financiare që mbështesin operacionet e eksportit;
 • sigurimin e licencës së eksportit dhe llogarisë në valutë të huaj;
 • uebfaqe operative;
 • njohuri të shkëlqyera të gjuhëve të huaja.

Ndërmarrjet e suksesshme të eksportit gjithmonë orientohen drejt inovacionit, mendojnë globalisht dhe besojnë në forcat e tregut dhe konkurrencës. Një eksportues i suksesshëm konsiderohet ai që më parë ka treguar sukses në tregun e brendshëm dhe ka produkt që nuk mund të kopjohet lehtësisht nga një kompani tjetër, gjë që i jep eksportuesit emër unik, një rëndësi më të madhe dhe shitje më të besueshme.

Një nga faktorët kryesorë për hyrje të suksesshme në tregun e huaj është promovimi, i cili arrihet përmes pjesëmarrjes në panaire, ekspozita dhe konferenca, të cilat janë një mundësi e shkëlqyeshme për të takuar klientë dhe konsumatorë të mundshëm. Më shumë se 2,500 panaire mbahen çdo vit në të gjithë botën, kështu që mundësitë për promovim janë pothuajse të pakufishme.

Organizata Botërore e Tregtisë, në të cilën vendi ynë është anëtar, u krijua me qëllim që të sigurojë shkallën më të lartë të mundshme të lirisë së tregtisë, d.m.th. për të krijuar kushte për heqjen e barrierave tregtare midis vendeve. Ekzistojnë marrëveshje të tregtisë së lirë midis grupeve të ndryshme të vendeve. Maqedonia e Veriut është anëtare e OBT që nga 4 Prilli  i vitit 2003. Ekzistojnë marrëveshje të tregtisë së lirë midis grupeve të ndryshme të vendeve .Vendi ynë tashmë ka nënshkruar disa marrëveshje, duke përfshirë CEFTA (marrëveshje midis vendeve të Evropës Qendrore), EFTA (me Zvicrën, Norvegjinë, Irlandën dhe Lihtenshtajnin), si dhe marrëveshje të tregtisë së lirë me Turqinë dhe Ukrainën.

export@invest.gov.mk

When deciding to export, companies need to develop export plans that will be their guides in the process of the implementation of the activities in internationalization. The most common process of planning on the export activities starts with analysis of the company itself and its capacity to export, analysis of the business environment and screening of potential export target markets as well as deciding on the ones with greatest opportunities for the exporter.

When decided on the target market, the company should choose the most appropriate entry mode and then develop suitable plans for the implementation of the marketing strategy and adoption of the elements of the marketing mix to the conditions and needs of the new markets. The most important decisions refer to the choices related to the product, distribution, promotion and pricing.

Product or service to be exported:

 • Modification of the product to the target market requirements
 • Technical and quality characteristics of the product
 • Standardization and quality control issues
 • Legal and marketing requirements on the local market
 • Packaging issues
 • Delivery times
 • Consumption habits on the new markets

Price:

 • Setting the right price for the export market taking into account all the costs, the conditions on the market, purchasing power and the demand for the product/service as well as the prices of the competition
 • Export insurance
 • Payment methods and possibilities
 • Currency issues

Distribution:

 • Decisions of the distribution modes
 • Decisions on the coverage of the market
 • Deciding on the type and number of intermediaries to be used
 • Buying habits
 • Distribution structure

Promotion:

 • Adopting the promotional strategy  to the cultural aspects and buying habits of the new markets
 • Deciding on the promotional techniques
 • Deciding on the media to be used

Please find here a brochure with guidelines for exporting.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print