Panairet ndërkombëtare

Lista e panaireve

Në periudhën 24-27 tetor 2023, Invest North Macedonia do të marrë pjesë me stendë kombëtare në panairin A+A, në Dyzeldorf të Gjermanisë.

Gjashtë kompani vendore – prodhues të veshjeve të punës dhe të korporatave (veshje mbrojtëse dhe maska ​​mbrojtëse) do të kenë mundësinë të jenë pjesë e ekspozitës kombëtare.

Pjesëmarrja në panair do të organizohet me mbështetjen e USAID EGDGE – Economic Development, Governance and Enterprise growth si dhe Shoqata e Tregtisë së Tekstileve – Klasteri i Tekstileve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Programi Zviceran për mbështetjen e eksportit – SIPPO.

A + A është ngjarja më e madhe dhe më e rëndësishme në botë për sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë, dhe pjesëmarrja e një numri të madh ekspozuesish dhe vizitorësh ndërkombëtarë vetëm reflekton interesin mbarëbotëror në këtë fushë të rëndësishme. Temat kryesore të panairit janë: siguria në punë, kushtet në punë, mbrojtja e shëndetit në punë/shëndeti i korporatës, mbrojtja nga zjarri/menaxhimi i fatkeqësive dhe moda e korporatës.

Më shumë informacion rreth panairit https://www.aplusa-online.com/

Aplikimi pdf.

Aplikimi word.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print