Gjeni partnerin tuaj të tregtisë

Gjeni partnerin tuaj të tregtisë

Vizitoni burimet online të vendit, si përshembull:

Nëse produkti ose shërbimi juaj arrin shitje të lartë në Maqedoninë e Veriut, ka shumë mundësi që i njejti të paraqitet edhe në tregun e huaj. Për prani në disa tregje, duhet të bëhen disa ndryshime për shkak të dallimeve kulturore ose rregullatore, mirëpo duke mësuar se si të shesësh në një treg të huaj, do të bëhesh një shitës më i mirë dhe kompania jote do të jetë më e suksesshme në të gjitha tregjet në të cilat do të konkurrojë.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print