Gjeni partnerin tuaj të tregtisë

Gjeni partnerin tuaj të tregtisë

Nëse keni menduar të investoni në Maqedoninë e Veriut, këto janë disa hapa që duhet ti merrni parasysh para se të filloni:

Vizitoni burimet online të vendit, si përshembull:

Zyra Shtetërore për Pronësi Industriale http://www.ippo.gov.mk

Agjencioni për komunikime elektronike  https://aek.mk

Komisioni për Rregullimin e Energjisë https://www.erc.org.mk

Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut http://www.nbrm.mk

Enti Shtetëror i Statistikave http://www.stat.gov.mk

Bursa e Maqedonisë https://www.mse.mk

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut https://www.vlada.mk

Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë së Veriut http://www.customs.gov.mk

Drejtoria e të Ardhurave Publike http://www.ujp.gov.mk

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë http://fva.gov.mk

Ministria e Ekonomisë http://www.economy.gov.mk

Nëse produkti ose shërbimi juaj arrin shitje të lartë në Maqedoninë e Veriut, ka shumë mundësi që i njejti të paraqitet edhe në tregun e huaj. Për prani në disa tregje, duhet të bëhen disa ndryshime për shkak të dallimeve kulturore ose rregullatore, mirëpo duke mësuar se si të shesësh në një treg të huaj, do të bëhesh një shitës më i mirë dhe kompania jote do të jetë më e suksesshme në të gjitha tregjet në të cilat do të konkurrojë.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print