Partnerët

Faqet e partnerëve

MASIT
https://masit.org.mk/en/

MAMEI
http://www.mamei.mk/

Programi Zviceran i Promovimit të Importeve
https://www.sippo.mk/

Bordi Kombëtar i Turizmit
https://macedonia-timeless.com/eng

Agjencia për promovimin dhe mbështetjen e turizmit
http://tourismmacedonia.gov.mk/

Dhomat e Tregtisë

Oda Ekonomike e Maqedonisë
http://www.mchamber.org.mk/

Oda Ekonomike e TIK-ut në Maqedoni
http://masit.org.mk/en/

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore
http://oemvp.org/en/

Asociacionet

TEKSTIL
https://tta.org.mk/mk/

MASIT
https://masit.org.mk/en/

MAMEI
http://www.mamei.mk/

MAP – Asociacioni i prodhuesve maqedonas
http://www.map.org.mk/index.php/en/

WOM – Verërat e Maqedonisë së Veriut
http://winesofmacedonia.mk/

Programi Zviceran i Promovimit të Importeve
https://www.sippo.mk/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print