Тeknologjia e informacionit dhe komunikimit

TIK

Sektori i TIK është sektori me rritjen më të shpejtë, me një normë rritje prej 47% në 5 vitet e fundit. Sektori i TIK ka një fuqi punëtore të kualifikuar dhe efektive me aftësi të shkëlqyera në gjuhën angleze, infrastrukturë solide telekomunikuese, taksë të ulët të korporatave, softuer cilësor dhe shërbime IT, njohuri superiore teknike dhe biznesi me çmime konkurruese. Zyrtarët e TIK presin që sektori të vazhdojë të rritet. Hardware-i është segmenti më i madh (62%) në tregun Maqedonas të TIK-ut. Shërbimet e TIK janë segmenti i dytë më i madh (25%), dhe softueri përbën 13% të tregut të TIK.

Sipas të dhënave të mbledhura nga Oda Ekonomike e TIK (MASIT), vlera totale e tregut të TIK (të ardhurat totale) në Maqedoninë Veriore u vlerësua në 882 milion euro në 2019 me një rritje vjetore prej 2%.

Numri i të punësuarve në sektorin e TIK-ut në vitin 2019 është 15,257. Eksportet në lidhje me kompjuterin dhe shërbimet e informacionit vlerësohen në 189 milion euro në 2019 me një rritje vjetore prej 12%. Paga bruto e punonjësve për programimin kompjuterik, konsultimet dhe aktivitetet e ndërlidhura në tetor 2019 është 1502 €, ndërsa në prill 2020 është 1548 €, dhe paga neto është në tetor 2019, 987 €, ndërsa në prill 2020 është 1018 € .

Shumë kompani të mëdha TIK, të tilla si Microsoft, Cisco, Oracle, Dell, Compaq, Hewlett Packard, IBM, Sun Microsystems, Apple dhe Lotus, janë të pranishëm në Maqedoninë Veriore përmes degëve, shpërndarësve, tregtarëve, shitësve, ofruesve të zgjidhjeve dhe partnerëve të biznesit.

* Burimi: MASIT https://masit.org.mk/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print