Mirë se vini në Invest Maqedonia e Veriut

Agjencia zyrtare Qeveritare e cila është përgjegjëse për tërheqjen dhe zhvillimin e investimeve të huaja është një agjenci me shërbim të plotë e përgatitur për të Ju udhëhequr gjatë gjithë proçesit të vendimmarrjes.

Dejan Pavleski
CEO

Ju faleminderit që gjetët kohë për të marrë në shqyrtim Maqedoninë e Veriut si destinacionin e Juaj afarist Invest Maqedonia e Veriut është agjenci zyrtare Qeveritare për investime dhe promovim të eksportit e cila është përgjegjëse për tërheqjen e investimeve të huaja dhe mbështetjen e promovimit të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Misioni ynë është të inkurajojmë dhe mbështesim investimet e reja të huaja direkte në vend, të krijojmë dhe të forcojmë bashkëpunimin afarist me furnizuesit vendorë dhe të promovojmë potencialin e eksportit të kompanive vendore në tregjet e huaja.

Përmbledhje

Invest Maqedonia e Veriut e themeluar në vitin 2005, është agjenci qeveritare me mision për tërheqjen e investimeve të huaja, të promovojë eksportet, të mbështesë investitorët, të krijojë dhe të forcojë bashkëpunimin afarist me furnizuesit vendorë.

Misioni dhe Vizioni ynë

Misioni ynë është të inkurajojmë dhe mbështesim investimet e reja të huaja direkte në vend, të krijojmë dhe të forcojmë bashkëpunimin afarist me furnizuesit vendorë dhe të promovojmë potencialin e eksportit të kompanive vendore në tregjet e huaja.

Shërbime

Departamentet

Invest Maqedonia e Veriut, agjencia zyrtare qeveritare përgjegjëse për tërheqjen dhe zhvillimin e investimeve të huaja dhe promovimin e eksportit, është një agjenci me shërbim të plotë e pregaditur për të Ju udhëhequr gjatë gjithë proçesit të vendimmarrjes. Si një institucion i përkushtuar për ta bërë këtë proçes sa më të dobishëm dhe të mundur, departamentet tona të ndryshme të specializuara janë në shërbimin tuaj.

Ekipi do të Ju udhëzojë gjatë fazës fillestare kërkimore dhe do të organizojë një itinerar të përshtatshëm për të vizituar Maqedoninë e Veriut.

Sapo organizata Juaj të vendoset këtu, departamenti për Përkujdesje të mëtejme i Invest Maqedonia e Veriut do të vazhdojë të Ju përgjigjet nevojave tuaja dhe të zgjidhë çdo çështje që mund të krijohet.

Invest Maqedonia e Veriut gjithashtu është e përkushtuar për të ndihmuar kompanitë maqedonase që të rrisin eksportet e tyre dhe të rrisin biznesin e tyre në tregjet ndërkombëtare.

Aktivitetet promovuese të Agjencisë kanë për qëllim promovimin e mundësive për investime në vend dhe potencialin eksportues të kompanive maqedonase.

Invest in North Macedonia

Program

Invest North Macedonia’s agenda for 2020 is dedicated on attracting foreign direct investments and export promotion of the Mace-donian products and services. All planned activities for this year are projected in a manner to help achieve the set goal of increased FDI inflow and export projects.