Baza e të dhënave të ndeshjeve

Ngjarjet B2B

Ekzistojnë shumë databaza që lidhin Biznes me Biznes (B2B), të organizuara varësisht nga vendet, rajonet, sektoret, madhësitë e ndërmarrjeve etj.

Në panairet e tregut jashtë vendit, ndërmarrjet vendase kanë shansin të takojnë përfaqësues të ndërmarrjeve të huaja ku mund të shkëmbejnë informacione dhe kontakte për bashkëpunim të mëtejshëm.

Portali i ri  i eksportit është një treg online për prodhues, fabrika, tregtarë dhe furnizues ku ndërmarrjet vendase ofrojnë mallrat dhe shërbimet e tyre.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print