Informacioni i tregut

Treg me rritje të shpejtë

Maqedonia e Veriut është nënshkruese e tre marrëveshjeve shumëpalëshe të Tregtisë së Lirë:

  • MSA (Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit) me vendet anëtare të BE-së;
  • EFTA (Zvicër, Norvegji, Islandë dhe Lihtenshtajn) dhe
  • CEFTA (Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Moldavia, Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova).

Përveç marëveshjes multilaterale, Maqedonia e Veriut gjithashtu ka nënshkruar dy marrëveshje bilaterale të tregtisë së lirë me vendet e mëposhtme:

  • Marrëveshja bilaterale e tregtisë së lirë me Turqinë dhe
  • Marrëveshja bilaterale e tregtisë së lirë me Ukrainën

Këto marrëveshje i japin Maqedonisë së Veriut qasje pa taksa për më shumë se 680 milion konsumatorë. Maqedonia e Veriut është gjithashtu anëtare e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT) që nga viti 2003.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print