Komponentët automobilistikë

Komponentët automobilistik

Industria e pjesëve të automobilave është një industri shumë e rëndësishme për ekonominë e Maqedonisë për sa i përket eksporteve të saj. Kompanitë për pjesë të automjeteve të vendit janë integruar kryesisht në zinxhirët e furnizimit të industrisë evropiane të automobilave. Bëhet fjalë për kompani që janë kryesisht të orientuara drejt eksportit dhe kanë një pjesë të madhe në eksportin e vendit.

Para pandemisë, industria e pjesëve automobilistike në vend kishte lulëzuar në vitet e fundit dhe mund të kreditohej me rritjen e eksportit, rritjen e punësimit dhe rritjen e investimeve. Përmes këtyre kompanive për prodhimin e pjesëve të automobilave, ekonomia e Maqedonisë në vitet e fundit është integruar shumë më thellë në zinxhirët globalë të furnizimit, por gjithashtu ka ndryshuar plotësisht strukturën e eksportit, veçanërisht në favor të produkteve me përfundim më të lartë teknologjik.

Në vitin 2022, pjesët e makinave me vlerë prej 3.82 billion euro. Sipas të dhënave të fundit nga Zyra e Statistikave të Shtetit, 46% e eksportit total të vendit u bënë nga kompani në industrinë e automobilave, në vitit 2022.

Shumica e pjesëve të makinave eksportohen në Rumani, mandej pasojnë Gjermania, Hungaria, Sllovenia, Meksika dhe Brazili. Të dhënat nga Zyra e Statistikave të Shtetit tregojnë se eksporti i pjesëve të automobilave po rriten çdo vit. Prodhuesit ekzistues të përbërësve të vendit, ndër të tjera, furnizojnë tregjet evropiane, ruse, turke dhe afrikane.

Industria e automobilave në këto tregje është veçanërisht aktive pasi lojtarët globalë kanë investuar mbi 20 miliardë euro në prodhimin e makinave vetëm në Evropën Qendrore dhe Lindore në dhjetë vitet e fundit dhe pritet investim i mëtejshëm. Produktet cilësore të prodhuara në këto fabrika, në përputhje me standardet më të larta të automobilave, sigurojnë që prodhimi në sektorin maqedonas për përbërësit e automobilave është i gatshëm për eksport.

Lokacion i shkëlqyeshëm

Kompanitë nga industria e automobilave kanë një shtrirje globale, duke eksportuar në Evropë, Rusi, Turqi, Afrikë dhe në të gjithë botën, duke mbuluar një treg pa taksa prej mbi 650 milion klientësh që rezulton nga tre marrëveshje tregtare shumëpalëshe (Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit të BE-së, EFTA me Zvicrën, Norvegjinë, Islandën dhe Lihtenshtajnin dhe CEFTA me pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor) dhe dy marrëveshje bilaterale me Turqinë dhe Ukrainën. Vendndodhja e vendit lejon shpërndarjen e shpejtë në shumë prej këtyre rajoneve, më pak se një ditë në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Turqinë dhe një maksimum  dy ditë në Evropën Perëndimore.

Kompanitë kryesuese

20 kompanitë më të mëdha në industrinë e automobilave në vend në vitin 2022 gjeneruan të ardhura totale prej 3.82 miliardë euro, që paraqet  46% e eksportit total vjetor të vendit.

Kompanitë si Johnson Matthey, Kromberg & Schubert, Amphenol Technology, Marquardt, Tab Mak, Joyson Safety Systems, Draxslmaier, Gentherm, Lear Corporation, Kostal, Adient, ARC Automotive, Lth Learnica, Adient Automotive, Aptiv, ODW Elektrik, Accomplast, “Ҫaǧatay Kablo, “Murat Ticaret”, Dura Automotive Systems dhe shumë të tjerë, kanë krijuar pajisje të mëdha prodhimi të orientuara drejt eksportit në vend dhe disa tashmë kanë riinvestuar disa herë. Gjithashtu, vitet e fundit kemi qenë dëshmitarë të një numri sipërmarrjesh të vogla të suksesshme vendore dhe të huaja në këtë sektor, duke krijuar mundësi për zhvillim të mëtejshëm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print