Strategjia e promovimit të eksportit

Përmbledhje

Invest North Macedonia është në proces të inicimit të një Strategjie të re për avansimin e eksportit, e përpunuar për ti përmbushur nevojat e saja dhe të Odave ekonomike, grupeve dhe shoqatave që do të lejojë ndërmarrjet që merren me eksport më mirë të fitojnë dhe menaxhojnë tregje të reja ndërkombëtare.

Strategjia e re do t’u japë mbështetje ndërmarrjeve vendase për përmirësimin e performancës në eksportim dhe për të krijuar produkte dhe shërbime me vlera më të larta.

Që Strategjia të jetë e qartë dhe efektive, do të bazohet në analiza dhe hulumtime të mirëfillta dhe do të synojë identifikimin e nënsektorëve, produkteve dhe shteteve të ndryshme.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print