• Lajmet e Biznesit
  • Lajmet e biznesit
  • Histori suksesi
  • Ngjarje

Agjencia për Investime të huaja dhe promovim të eksportit fitoi vendin e dytë në konkursin ndërkombëtar për kompanitë dhe organizatat më të mira...

Read More

Business News

No posts found!

No posts found!

No posts found!

Success Stories

No posts found!

Perspektivat e investimeve të huaja në Maqedoninë e Veriut!
Perspektivat e investimeve të huaja në Maqedoninë e Veriut!

 

 Dejan Pavleski, drejtori i Agjencisë Investo në Maqedoninë e Veriut

Do të marrë pjesë në panelin e diskutimit të Forumit Ekonomik të Shkupit

Investimet e huaja janë thelbësore për zhvillimin e ekonomisë së vendit dhe stabilitetin e saj. A është Maqedonia Veriore në shënjestër për investitorët e huaj?

Palët e interesuara nga biznesi diskutojnë me zyrtarë të niveleve të larta të vendit mbi perspektivat e investimeve të huaja direkte në Maqedoninë e Veriut.

 

Read More

Events

Pse Maqedonia e Veriut?

Invest North Macedonia është një agjenci zyrtare qeveritare për investime dhe promovim të eksportit përgjegjëse për tërheqjen e investimeve të huaja dhe mbështetjen e promovimit të eksportit

Investoj

Në varësi të nevojës së investitorëve dhe veçanërisht nga koha për investim, Invest North Macedonia mund të ofrojë dy lloje për sa i përket vendndodhjes për vendet e prodhimit me mundësinë e vendndodhjeve Greenfield dhe vendndodhjes së gatshme Brownfield në lokacione dhe komuna të ndryshme në vend.

Në varësi të nevojës së investitorëve dhe veçanërisht nga koha për investim, Invest North Macedonia mund të ofrojë dy lloje për sa i përket vendndodhjes për vendet e prodhimit me mundësinë e vendndodhjeve Greenfield dhe vendndodhjes së gatshme Brownfield në lokacione dhe komuna të ndryshme në vend.

Në varësi të nevojës së investitorëve dhe veçanërisht nga koha për investim, Invest North Macedonia mund të ofrojë dy lloje për sa i përket vendndodhjes për vendet e prodhimit me mundësinë e vendndodhjeve Greenfield dhe vendndodhjes së gatshme Brownfield në lokacione dhe komuna të ndryshme në vend.

Investoj
Exporto

Eksporti është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe ndikon në përmirësimin e konkurrencës ndërkombëtare të vendit. Agjencia për Investime të Huaja dhe Nxitjen e Eksporteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut është e përfshirë në promovimin e produkteve dhe shërbimeve vendore në tregjet e huaja dhe ofron ndihmë në procesin e rritjes së eksporteve të tyre.

Eksporti është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe ndikon në përmirësimin e konkurrencës ndërkombëtare të vendit. Agjencia për Investime të Huaja dhe Nxitjen e Eksporteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut është e përfshirë në promovimin e produkteve dhe shërbimeve vendore në tregjet e huaja dhe ofron ndihmë në procesin e rritjes së eksporteve të tyre.

Eksporti është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe ndikon në përmirësimin e konkurrencës ndërkombëtare të vendit. Agjencia për Investime të Huaja dhe Nxitjen e Eksporteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut është e përfshirë në promovimin e produkteve dhe shërbimeve vendore në tregjet e huaja dhe ofron ndihmë në procesin e rritjes së eksporteve të tyre.

Exporto

Industritë kryesore

Komponentët automobilistikë

Në mënyrë progresive duke dalë si një qendër e mundshme për prodhimin e komponentëve të automobilave dhe prodhimin e autobusëve.

TIK

Industria e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit është sektori me rritjen më të shpejtë të ekonomisë maqedonase dhe luan një rol të rëndësishëm në ekonomi si sigurues i vendeve të punës dhe gjenerues i eksporteve.

Agrobiznesi dhe përpunimi i ushqimit

Industria e agrobiznesit në Maqedoninë e Veriut është një nga industritë me rritjen më të shpejtë me një rritje mbi 10% në vitet e fundit.

Tekstile dhe veshje

Industria e tekstilit të maqedonisë është një nga sektorët më të zhvilluar dhe të larmishëm të ekonomisë për sa i përket prodhimit industrial, punësimit dhe fitimeve nga eksporti dhe sektori i dytë më i madh industrial i vendit pas metalurgjisë.

Energji

Energjetika është një nga sektorët më të rëndësishëm industrial në vend.

Farmaceutike

Ndërsa teknologjia mjekësore dhe industritë farmaceutike janë të dy thelbësore

Industria e verës

Sektori i agrobiznesit dhe përpunimit të ushqimit është tradicionalisht një nga sektorët më të fortë të ekonomisë së Maqedonisë

Tjetër

Republika e Maqedonisë së Veriut ka një strukturë komplekse gjeologjike dhe një numër të madh të depozitave të xeheve. Rezervat e xeheve të plumbit, zinkut, bakrit-arit dhe kromit janë duke u shfrytëzuar në një numër vendndodhjesh. Linjiti, mermeri dhe gurët e tjerë të ndërtimit dekorativ janë gjerësisht të disponueshëm.

Bërja biznes në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Përkrahje financiare për investime

Përkrahje financiare për investime

Më tepër

Gjeni lokacionin tuaj investues

Gjeni lokacionin tuaj investues

Më tepër

Gjeni furnizuesit tuaj lokal

Gjeni furnizuesit tuaj lokal

Më tepër

Gjeni partnerit tuaj tregëtar

Gjeni partnerit tuaj tregëtar

Më tepër

Kompani ekzistuese

Gjeni zyret tona

+389 2 3100 111

Na kontaktoni

Orët e punës

    open

    COVID-19 Invest North Macedonia is following official guidelines and protocols