Извезувај од Северна Македонија

Вовед

Извозот игра клучна улога во економијата на Северна Македонија бидејќи им овозможува на поединците и компаниите пристап до поширок опсег на пазари за нивните стоки, производи и услуги. Една од примарните цели на дипломатијата и надворешната политика меѓу владите е поттикнување на економската трговија, поттикнување и олеснување на извозот за взаемна корист на сите трговски страни.

Унапредувањето на извозот е клучен елемент за постигнување стабилен економски развој и зајакнување на меѓународната конкурентност на земјата. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија активно се занимава со промовирање на домашни производи и услуги на странските пазари, нудејќи им помош на бизнисите во проширување на нивниот извоз.Повеќе

Извоз од Северна Македонија

Секоја македонска организација или индивидуа има привилегија да се занимава со увоз и извоз на стоки… Повеќе

Invest North Macedonia е во процес на иницијализација на новата Стратегија за унапредување на извозот, скроена за да ги задоволи своите потреби и стопанските комори, Повеќе

За да можат малите и средни претпријатија да научат за европскиот и светскиот пазар, тие треба да се фокусираат на општите принципи на извоз што компаниите треба да ги користат и да развијат сопствена извозна стратегија прилагодена на малите и средните претпријатија.Повеќе

Извозот носи многу предности. Најважните од нив се: зголемена продажба, конкурентност на повеќе пазари, поголем профит и намален ризик да бидат присутни на само еден пазар.Повеќе

Трговија со Северна Македонија

Вкупната вредност на извезената стока од Северна Македонија во периодот јануари-ноември 2023 година изнесува 7,7 милијарди евра, што е зголемување од 0,2 отсто во однос на истиот период минатата година. Повеќе

Ако размислувате да инвестирате во Северна Македонија, еве неколку чекори што можеби ќе сакате да ги земете предвид како да започнете. Повеќе

Постојат многу бази на податоци што го поврзуваат бизнисот со бизнисот (Б2Б), организирани во зависност од земјите, регионите, секторите, големината на компаниите.Повеќе

Саеми

Invest North Macedonia ги поддржува домашните компании ориентирани кон извоз во промовирање на производи и услуги преку учество на саеми. Повеќе

Во рамките на Програмата за 2024 година, активностите на Invest North Macedonia во делот на извозната промоција се фокусирани на поддршка на  следните почетни сектори.Повеќе

Индустрија и пазари

Индустријата има една од најважните позиции во македонскиот економски раст. Брзиот развој на индустријата е еден од најзначајните двигатели на економскиот раст, промената на социо-економските односи и начинот на живот на населението, растечкиот интерес за технолошкиот напредок, итн. Повеќе

Информации за пазарот

Според функцијата на информации за пазарот, Invest North Macedonia обезбедува информации за компаниите кои ќе помогнат во дефинирањето на одлуките за влез и одржување на извозните пазари. Повеќе

Клучни индустрии

Invest North Macedonia обезбедува информации за компании кои ќе им помогнат во носење на одлуките за влез и одржување на извозните пазари. Повеќе