Tregtia me Maqedoninë e Veriut

Vlera totale e mallrave të eksportuara

Vlera totale e mallrave të eksportuara nga Maqedonia e Veriut në periudhën janar-nëntor 2023 është 7,7 miliardë euro, që është një rritje prej 0,2 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vlera e mallrave të importuara në të njëjtën periudhë është 10.2 miliardë euro ose 8.3% më pak se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Deficiti i përgjithshëm tregtar ishte 2.5 miliardë euro.

Produktet më të rëndësishme të eksportuara për vitin 2023:

  • katalizatorë me metale fisnike ose përbërje të metaleve fisnike si lëndë aktive,
  • produktet e ferronikelit, hekurit dhe çelikut,
  • veshje dhe produkte të naftës.

Partnerët kryesorë të eksportit: Gjermania, Serbia, Kosova, Bullgaria dhe Greqia.

Produktet më të rëndësishme të importuara në 2023:

  • naftë bruto,
  • platini dhe lidhjet e platinit,
  • mjetet motorike dhe energjia elektrike.

Partnerët kryesorë të importit: Britania e Madhe, Gjermania, Greqia, Kina dhe Serbia.

* Burimi: Enti Shtetëror i Statistikave, Janar 2024

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print