Industritë kryesore

Komponentët automobilistikë

Sektori i automobilave gëzon zhvillim dinamik dhe rëndësi në rritje për ekonominë e vendit. Një kornizë e qëndrueshme qeveritare, një mjedis konkurrues me kosto, një bazë e fortë teknike e aftësive, qasja e tregtisë së lirë në Evropë dhe zhvillimi gjithnjë në rritje i infrastrukturës e kanë bërë Maqedoninë e Veriut një destinacion kryesor për investime.

TIK

Industria e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit është sektori me rritjen më të shpejtë të ekonomisë së Maqedonisë së Veriut dhe luan një rol të rëndësishëm në ekonomi si sigurues i vendeve të punës dhe gjenerues i eksporteve.

Agrobiznesi dhe përpunimi i ushqimit

Industria e agrobiznesit në Maqedoninë e Veriut është një nga industritë me rritjen më të shpejtë me një rritje mbi 10% në vitet e fundit. Shtimi i vlerës për produktet bujqësore me cilësi të shkëlqyeshme, siç kërkohet nga tregjet kryesore evropiane, është një nga bizneset thelbësore maqedonase.

Tekstile dhe veshje

Industria e tekstilit është një nga sektorët më të zhvilluar dhe të larmishëm të ekonomisë për sa i përket prodhimit industrial, punësimit dhe fitimeve nga eksporti dhe sektori i dytë më i madh industrial i vendit pas metalurgjisë. Sektori i tekstilit dhe veshjeve kontribuon në 17% të PBB-së së industrisë dhe 14% të eksporteve totale të vendit.

Energji

Energjetika është një nga sektorët më të rëndësishëm industrial në vend. Zhvillimi i tregut të energjisë në vend përfshin ndërtimin e mëtejshëm të një rrjeti të brendshëm të shpërndarjes së gazit, vazhdimin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike dhe rritjen e bashkëpunimit rajonal për ndërlidhjen e energjisë elektrike dhe gazit.

Farmaceutike

Republika e Maqedonisë së Veriut është një nga vendet e pakta në botë që lejon kultivimin dhe eksportimin e kanabisit mjekësor. Maqedonia e Veriut legalizoi rritjen e marihuanës për qëllime medicinale më 9 shkurt 2016. Kjo e bën Maqedoninë e Veriut një nga vendet e pakta në botë që lejojnë kultivimin dhe eksportimin e bimës – duke hapur dyert e saj për sipërmarrësit dhe investitorët.

Industria e verës

Si një vend pa dalje në det, Maqedonia e Veriut është e mbushur me liqene dhe lumenj dhe një klimë unike e përbërë nga ndikime mesdhetare dhe kontinentale që e bëjnë atë ideal për prodhimin e verës.

Tjetër

- Turizmi - Metalet dhe produktet metalike - Burimet minerale - Industria kimike - Ndërtimi - Duhani dhe cigaret

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print