Industria e verës

Pasqyrë e përgjithëshme

Si një vend pa dalje në det, Maqedonia e Veriut është e mbushur me liqene dhe lumenj dhe një klimë unike e përbërë nga ndikime mesdhetare dhe kontinentale që e bëjnë atë ideal për prodhimin e verës.

Në pjesën qendrore të vendit, përmes rajonit të Luginës së Lumit Vardar, përgjatë rrugëve ka vreshta të dendura dhe kantina të shumta. Të gjithë tregojnë historinë shekullore të verës, e cila është e lidhur pazgjidhshmërisht me këto zona. Vera është e ngulitur në kulturën dhe folklorin e kombit dhe përmendet në shumë këngë popullore, histori, legjenda dhe tradita. Të gjithë kronikanët e tregimeve popullore maqedonase nga shekulli 19 dhe fillimi i shekullit të 20-të vunë re se vera është një pjesë e domosdoshme e zakoneve dhe ritualeve.

 • 99 kantina të regjistruara në vend që prodhojnë pak më shumë se 100 milion litra verë në vit.
 • 28,213 hektarë vreshta të administruara nga rreth 20,000 prodhues individualë dhe disa kompani të mëdha të rrushit dhe verës.

Përveç varieteteve të kultivuara të rrushit Cabernet Sauvignon, Merlot dhe Sira, Chardonnay dhe Rkacitelli, ekziston një varietet që dominon zonën. VRANEC është ajo që shumica e prodhuesve të verës e vënë në ballë të prodhimit të tyre.Emri Vranec në thelb do të thotë “hamshor i zi”, duke sinjalizuar verën me fuqi, forcë dhe shpirt.

RAJONET E VERËS NË MAQEDONI

Maqedonia e Veriut është e ndarë në tre rajone kryesore të verës:

 • Rajoni qendror i verës, lugina e lumit Vardar 24,664 ha (87% e sipërfaqes totale të vreshtit)
 • Rajoni perëndimor i verës, rajoni Pelagonija-Pollog 1,817 ha (7% e sipërfaqes totale të vreshtit)
 • Rajoni lindor i verës, rajoni Pçinja-Osogovë 1,733 ha (6% e sipërfaqes totale të vreshtit)

Zona e vreshtave

 • Sipërfaqja totale e vreshtave 33,423 ha (85% varietete vere / 15% rrush tryeze)
 • Sipërfaqja e vreshtave nën varietetet e verës 28,213 ha
 • Vjelje deri në 125,000 tonelata rrush, nga prodhuesit dhe nga vreshtat e tyre në kantinat e verës

PRODHIMI I VERËS 2020

 • Pothuajse 91 milion litra
 • 40% e prodhuar si verë në shishe
 • 60% si verë me shumicë
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print