Vendet e investimit

Lokacione të ndryshme

Në varësi të nevojës së investitorëve dhe posaçërisht nga koha për investim, Invest North Macedonia mund të ofrojë dy lloje për sa i përket vendndodhjes për vendet e prodhimit me mundësinë e lokacioneve Greenfield dhe vendndodhjes së gatshme Brownfield në lokacione dhe komuna të ndryshme në vend . Lokacioni Greenfield përfshin lloje të ndryshme të tokës me qëllim të shërbimeve industriale (prodhim).

Në shumicën e rasteve, këto lokacione janë në Zonat e komunës në të gjithë vendin ose në Zonat e Zhvillimit Industrial Teknologjik.

Në anën tjetër Brownfield është objekt i gatshëm industrial me qëllim për përdorimin e prodhimit. Ato lokacione ofrohen për shitje ose qira afatgjate nga kompani private ose persona fizikë.

.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print