Ndihma financiare

Pikat kryesore të përgjithshme

Ndihma financiare Gjërat kryesore të Ligjit për ndihmën financiare

Me Ligjin për mbështetjen financiare të investimeve, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ofron fonde financiare të investimeve fillestare prodhuese që synojnë rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë dhe punësimit. Shumë kompani maqedonase morën mbështetje financiare dhe kështu kontribuan në rritjen e kapacitetit ekonomik të vendit.

Subjektet e kualifikuar si përfitues të mbështetjes financiare do të jenë subjektet afariste:

 • Që kanë filluar investimet fillestare produktive
 • Rritja e gjeneruar e të ardhurave totale nga operacioni
 • Numri mesatar i të punësuarve nuk është ulur me më shumë se 5%
 • Kompanitë e reja të regjistruara;
 • Prodhuesit e tekstileve dhe produkteve të lëkurës dhe
 • Kompanitë për prodhimin e pajisjeve ushtarake

Ndihma financiare mund të jepet për:

 • Punësime të reja
 • Bashkëpunimi me furnizuesit vendas;
 • Zhvillimi dhe hulumtimi teknologjik
 • Projekte investimesh me interes të madh ekonomik
 • Investimet kapitale
 • Mbështetje për blerjen e kompanive që po përballen me vështirësi
 • Rritja e konkurrencës në treg.

Për investimet fillestare të subjekteve afariste të themeluara nga shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut me qëndrim ose qëndrim të përkohshëm jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut, shuma e mbështetjes financiare do të rritet me 15% të investimit të përfunduar, deri 1.000.000 euro në vit.

Ligji për mbështetjen financiare të investimeve (teksti i konsoliduar)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print