Ndihma financiare

Pikat kryesore të përgjithshme

Ndihma financiare Gjërat kryesore të Ligjit për ndihmën financiare

Me Ligjin për mbështetjen financiare të investimeve, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ofron fonde financiare të investimeve fillestare prodhuese që synojnë rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë dhe punësimit. Shumë kompani maqedonase morën mbështetje financiare dhe kështu kontribuan në rritjen e kapacitetit ekonomik të vendit.

Subjektet e kualifikuar si përfitues të mbështetjes financiare do të jenë subjektet afariste:

Që kanë filluar investimet fillestare produktive
Rritja e gjeneruar e të ardhurave totale nga operacioni
Numri mesatar i të punësuarve nuk është ulur me më shumë se 5%
Ndihma financiare mund të jepet për:

Punësime të reja
Vendosja dhe promovimi i bashkëpunimit me furnizuesit nga Republika e Maqedonisë së Veriut
Zhvillimi dhe kërkimi teknologjik
Projekte investimesh me interes të madh ekonomik
Investimet kapitale
Mbështetje për blerjen e kompanive që po përballen me vështirësi
Rritja e nivelit të tregtisë
Mbështetje për fitimin e tregjeve të reja
Për investimet fillestare të subjekteve afariste të themeluara nga shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut me qëndrim ose qëndrim të përkohshëm jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut, shuma e mbështetjes financiare do të rritet me 10% të investimit të përfunduar.

Ligji për mbështetjen financiare të investimeve (teksti i konsoliduar)

Shkarkoni Këtu

Ligji për mbështetjen financiare të investimeve (Gazeta zyrtare e Maqedonisë nr. 83/2018)

Shkarkoni Këtu

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbështetjen financiare të investimeve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 98/2019)

Shkarkoni Këtu

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbështetjen financiare të investimeve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 124/2019)

Shkarkoni Këtu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print