Portali i Biznesit të Furnizuesve të Maqedonisë

Portali AFM

Portali i biznesit i furnizuesve maqedonas është një nga mjetet thelbësore për të siguruar komunikim operativ dhe shkëmbim informacioni virtualisht mbi furnizimin dhe kërkesën në të gjitha industritë, dhe promovim më efektiv të eksportit të produkteve të Maqedonisë së Veriut, produkteve të ndërmjetme, shërbimeve.

Funksionaliteti i këtij portali bazohet në filozofinë për të mundësuar që kompanitë vendase të postojnë ofertat e tyre të produkteve dhe shërbimeve të tyre dhe në të njëjtën kohë kompanitë e huaja të postojnë kërkesën dhe nevojat e tyre nga fusha të ndryshme siç janë produktet, shërbimet dhe burimet njerëzore.

Me këtë mjet ne mund t’ju ndihmojmë të zvogëloni kohën, rrezikun dhe koston e përfshirë në të bërit biznes në Maqedoninë e Veriut duke identifikuar dhe kontaktuar furnizuesit maqedonas dhe gjithashtu kërkesat e IHD.

 Portali ofron opsionet e mëposhtme:

Regjistrim falas për subjektet vendase dhe të huaja

Pas regjistrimit, një njësi e huaj lejohet të kërkojë furnizues të mundshëm nga Maqedonia e Veriut

Kompanitë nga Maqedonia e Veriut kanë qasje të lirë në publikimin e ofertave të tyre të mallrave, shërbimeve, ose të paraqesin forma të tjera të bashkëpunimit me subjekte të huaja

Përdoruesi ka mundësinë për të marrë më shumë informacion mbi aktivitetet e Departamentit të kujdesit me investitorë.

Ne besojmë se duke punuar së bashku dhe duke ndërtuar një marrëdhënie afatgjatë me investitorët aktualë dhe kompanitë vendase ne mund të sigurojmë suksesin e operacioneve të tyre të biznesit në vend.

Investo në Maqedoninë e Veriut është një institucion qeveritar profesionist dhe proaktiv i orientuar drejt përmbushjes së kërkesave të komunitetit të biznesit dhe promovimit të vendit si një destinacion i favorshëm i biznesit për fillimin dhe drejtimin e një biznesi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print