Licencat dhe lejet

Miratimet

Në cilat raste më duhen miratime shtesë për të operuar jashtë Maqedonisë së Veriut?

  • Disa aktivitete afariste siç përcaktohet me Ligjin për Kompanitë duhet të marrin licenca shtesë të punës ose leje përpara se të fillojnë punën e tyre. Për kompanitë që operojnë në fusha të caktuara, të tilla si farmaceutike, bankare, sigurime dhe aktivitete arsimore, procesi i regjistrimit pasohet nga një proces licencimi me autoritetet përkatëse që mbulojnë çështjen e licencave dhe / ose lejeve në zonën e tyre përkatëse të biznesit.
  • Licencë ose akt tjetër i lëshuar nga një autoritet përkatës duhet të paraqitet në Regjistrin Qendror në mënyrë që të përfundojë regjistrimin e ndërmarrjes në një rast të tillë. Punonjësit në Regjistrin Qendror janë trajnuar për të drejtuar kompanitë e sapo regjistruara tek autoritetet përkatëse të licencimit.

    LICENCAT DHE LEJET

     

  • Përveç regjistrimit të të gjitha veprimtarive të biznesit siç përcaktohet në Ligjin për Kompanitë, disa aktivitete të biznesit duhet të marrin licenca shtesë të punës ose leje përpara se të fillojnë punën e tyre. Për kompanitë që veprojnë në këto fusha, procesi i regjistrimit pasohet nga një proces licencimi me autoritetet përkatëse që mbulojnë çështjen e licencave dhe / ose lejeve në zonën e tyre përkatëse të biznesit.
  • Punonjësit në Regjistrin Qendror janë trajnuar për të drejtuar kompanitë e sapo regjistruara tek autoritetet përkatëse të licencimit.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print