Operacionet e biznesit

Arsyet e investimit

Përkundër përmasave të vogla dhe tregut modest të brendshëm, Republika e Maqedonisë së Veriut është një zgjedhje e shkëlqyeshme për të gjetur një biznes për një numër arsyesh.

 • Maqedonia e Veriut përfiton nga një pozicion strategjik gjeografik në kryqëzimin e 2 korridoreve kryesore evropiane të transportit;
  Maqedonia e Veriut ka zhvilluar një politikë të tregtisë së jashtme shumë të liberalizuar dhe ka nënshkruar marrëveshje të ndryshme bilaterale që u japin prodhuesve vendorë hyrje të lirë në Bashkimin Evropian dhe tregje të tjera , duke e bërë Maqedoninë e Veriut një platformë shumë konkurruese të prodhimit dhe eksportit;
  Maqedonia e Veriut ofron një mjedis monetar të qëndrueshëm me një nga nivelet më të ulta të inflacionit në rajon dhe një monedhë të qëndrueshme;
  Investitorët në Maqedoninë e Veriut përfitojnë nga një  tatim mesatarë shumë i favorshëm me një nga nivelet më të ulëta të tatimit mbi të ardhurat e korporatave në botë,  përveç kësaj Maqedonia e Veriut ka disa zona investimi  , ku investitorët janë të liruar nga tatimi i fitimit  me afat prej 10 vjet , tatimi mbi të ardhurat personale, TVSH, detyrimet doganore dhe të tjera; 
  Maqedonia e Veriut ka një fuqi punëtore shumë të kualifikuar dhe një nga kostot më konkurruese të punës në Evropë;
  Maqedonia e Veriut është vend anëtar e NATO-S dhe  kandidat për në BE.
  Regjistrimi i shpejtë i ndërmarrjes Sistemi me një ndalesë për regjistrimin e ndërmarrjes brenda 4 orësh
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print