Treguesit ekonomikë

Performancat ekonomike të ekonomisë së Maqedonisë së Veriut shprehen përmes rritjes së qëndrueshme të PBB-së, shkallës së inflacionit, disiplinës fiskale të konfirmuar nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe funksionimit të mirë-koordinuar midis politikës fiskale dhe monetare.

Rritja e PBB-së (%)

PBB për frymë(euro)

Investime të huaja direkte (miliona euro)

 

Eksport (miliardë euro)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print