Treguesit ekonomikë

Performancat ekonomike të ekonomisë së Maqedonisë së Veriut shprehen përmes rritjes së qëndrueshme të PBB-së, shkallës së ulët të inflacionit prej mesatarisht <2% në 10 vitet e fundit, disiplinës fiskale të konfirmuar nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe funksionimit të mirë-koordinuar midis politikës fiskale dhe monetare.

Klasifikimi i kredive

 • Standard & Poor’s: BB-(pamje e qëndrueshme)
 • Fitch: BB+ (pozitiv)

Shkalla e ulët e inflacionit (%)

 • 2013: 2.8
 • 2014: – 0.3
 • 2015: – 0.3
 • 2016: – 0.2
 • 2017: 1.4
 • 2018: 1.5
 • 2019: 0.8
 • 2020: 1.2
 • 2021: 3.2

Valuta stabile

Denari i Maqedonisë së Veriut është i lidhur me DM / € në 20 vitet e fundit (1 € = 61.5 MKD).

Investime të huaja direkte

 • 2013: 252
 • 2014: 205
 • 2015: 217
 • 2016: 338
 • 2017: 182
 • 2018: 614
 • 2019: 399
 • 2020: 201
 • 2021: 512

Eksport

 • 2013: 3.2
 • 2014: 3.7
 • 2015: 4.09
 • 2016: 4.4
 • 2017: 5.01
 • 2018: 5.9
 • 2019: 6.4
 • 2020: 5.8
 • 2021: 6.9
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print