Treguesit ekonomikë

Performancat ekonomike të ekonomisë së Maqedonisë së Veriut shprehen përmes rritjes së qëndrueshme të PBB-së, shkallës së ulët të inflacionit prej mesatarisht <2% në 10 vitet e fundit, disiplinës fiskale të konfirmuar nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe funksionimit të mirë-koordinuar midis politikës fiskale dhe monetare.

Klasifikimi i kredive

 • Standard & Poor’s: BB-(pamje e qëndrueshme)
 • Fitch: BB+ (pozitiv)

Shkalla e ulët e inflacionit (%)

 • 2013: 1.4%;
 • 2014: – 0.5%;
 • 2015: – 0.4%;
 • 2016: – 0.2%;
 • 2017: 2.4%;
 • 2018: 0.9%;
 • 2019: 0.4%
 • 2020: 2.3%

Valuta stabile

Denari maqedonas është i lidhur me DM / € në 20 vitet e fundit (1 € = 61.5 MKD).

Investime të huaja direkte

 • 2013: 229.4
 • 2014: 197.4
 • 2015: 202.8
 • 2016: 316.9
 • 2017: 180
 • 2018: 603.7
 • 2019: 363.3
 • 2020: 205.7

Eksport

 • 2013: 3.2
 • 2014: 3.7
 • 2015: 4.09
 • 2016: 4.4
 • 2017: 5.01
 • 2018: 5.9
 • 2019: 6.4
 • 2020: 5.8
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print