Економски индикатори

Економските перформанси на  економијата на Северна Македонија се изразуваат преку стабилен раст на БДП, стапка на инфалација, фискална дисциплина потврдена од меѓународните финансиски институции и добро функционирачка координација помеѓу фискалната и монетарната политика.

Кредитен рејтинг

 • Standard & Poor’s: BB-(стабилен изглед)
 • Fitch: BB+ (позитивно)

Стапка на инфлација (%)

 • 2013: 2.8
 • 2014: – 0.3
 • 2015: – 0.3
 • 2016: – 0.2
 • 2017: 1.4
 • 2018: 1.5
 • 2019: 0.8
 • 2020: 1.2
 • 2021: 3.2
 • 2022:14.2

Стабилна валута

Македонски денар е врзан за ДМ/€ во последните 20 години (1 € = 61,5 ден).

Странски директни инвестиции
(милиони евра)

 • 2013: 229.4
 • 2014: 197.4
 • 2015: 202.8
 • 2016: 316.9
 • 2017: 180
 • 2018: 603.7
 • 2019: 363.3
 • 2020: 154.7
 • 2021: 387.5
 • 2022: 670.2

Извоз
(милијарди евра)

 • 2013: 3.2
 • 2014: 3.7
 • 2015: 4.09
 • 2016: 4.4
 • 2017: 5.01
 • 2018: 5.9
 • 2019: 6.4
 • 2020: 5.8
 • 2021: 6.9
 • 2022: 8.3
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print