Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë

Marrëveshjet tregtare

Maqedonia e Veriut është nënshkruese e tre marrëveshjeve shumëpalëshe të Tregtisë së lirë:

MSA

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit me Shtetet Anëtare të BE-së

EFTA

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit me Zvicrën, Norvegjinë, Islandën dhe Lihtenshtajnin

CEFTA

Vendet e CEFTA-s: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mali i Zi, Kosova dhe Serbia.

Përveç marrëveshjeve multilaterale, Maqedonia e Veriut ka nënshkruar dy marrëveshje bilaterale të tregtisë së lirë me vendet e mëposhtme:

Marrëveshja bilaterale e tregtisë së lirë me Turqinë

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit me Turqinë

Marrëveshja bilaterale e tregtisë së lirë me Ukrainën

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit me Ukrainën

Këto marrëveshje i sigurojnë Maqedonisë së Veriut qasje pa taksa për më shumë se 680 milion konsumatorë. Maqedonia e Veriut ka qenë gjithashtu anëtare e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT) që nga viti 2003.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print