Pse Maqedonia е Veriut

Investimi në Maqedoninë e Veriut

Përkundër përmasave të vogla dhe tregut modest të brendshëm, Republika e Maqedonisë së Veriut është një zgjedhje e shkëlqyeshme për të gjetur një biznes për një numër arsyesh.

  • Maqedonia e Veriut përfiton nga një pozicion strategjik gjeografik në kryqëzimin e 2 korridoreve kryesore evropiane të transportit;
  • Maqedonia e Veriut ka zhvilluar një politikë të tregtisë së jashtme shumë të liberalizuar dhe ka nënshkruar marrëveshje të ndryshme bilaterale që u japin prodhuesve vendas hyrje të lirë në Bashkimin Evropian dhe tregje të tjera, duke e bërë Maqedoninë e Veriut një prodhim dhe platformë eksporti mjaft konkurruese;
  • Maqedonia e Veriut ofron një mjedis të qëndrueshëm monetar me një nga nivelet më të ulta të inflacionit në rajon dhe një monedhë të qëndrueshme;
  • Investitorët në Maqedoninë e Veriut përfitojnë nga një mjedis tatimor shumë i favorshëm me një nga nivelet më të ulëta të tatimit mbi të ardhurat e korporatave në botë; përveç kësaj, Maqedonia e Veriut ka disa Zona të Investimeve me 10 vjet tatim të sheshtë për fitimet e korporatave, të ardhura nga punësimi, TVSH, detyrimet doganore dhe të tjera;
  • Maqedonia e Veriut ka një fuqi punëtore shumë të kualifikuar dhe një nga kostot më konkurruese të punës në Evropë;
  • Maqedonia e Veriut është anëtare e NATO-s dhe kadidate për BE

REGJISTRIM I SHPEJTË I KOMPANISË Sistemi me një ndalesë për regjistrimin e ndërmarrjes brenda 4 orësh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print