Договори за слободна трговија

Трговски Договори

Северна Македонија е потписник на три мултилатерални Договори за слободна трговија:

 

SAA

Договор за стабилизација и асоцијација со земјите-членки на ЕУ

EFTA

Договор за стабилизација и асоцијација со Швајцарија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн

CEFTA

ЦЕФТА страни: Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Молдавија, Црна Гора, Косово и Србија.

Покрај мултилатералните, Северна Македонија има потпишано и два билатерални договори за слободна трговија со следните земји:

Bilateral Free Trade Agreement with Turkey

Договор за стабилизација и асоцијација со Турција

Bilateral Free Trade Agreement with Ukraine

Договор за стабилизација и асоцијација со Украина

Овие договори и овозможуваат на Северна Македонија безцарински пристап до повеќе од 680 милиони потрошувачи. Северна Македонија е исто така членка на Светската трговска организација (СТО) од 2003 година.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print