Jashtë ZTZhI

Përfitimet

Cilat duhet të investohen jashtë TIDZ

Ndërtesa komerciale të disponueshme për blerje dhe qira, është më e shpejtë dhe më e lehtë për të filluar një projekt dhe në varësi të projektit financiarisht më fleksibël.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print