Brownfield

Përfitime në Brownfield

Cilat janë përfitimet e investimit në Brownfield?

Disponueshmëria e ndërtesave që kërkojnë investime minimale, ul investimet në kohën e prodhimit, mundësinë e marrjes me qira të disa prej ndërtesave, të përshtatshme për projekte më të vogla investimi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print