Greenfield

Vendndodhjet Greenfield

 Janë dy mundësi për blerjen e tokës për qëllimet e projektit Greenfield dhe mundësia për dhënien me qira të tokës për investime në ZZhIT.

  • Opsioni i parë është blerja e ngastrës industriale në Zonën Industriale të komunës në ankand me procedurën e tenderimit të përcaktuar nga komuna me çmimin fillestar të specifikuar. Ankandi reklamohet në gazetat lokale dhe publikohet në internet me kushte dhe kërkesa specifike.
  • Opsioni i dytë është shitja direkte, nga persona privatë.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print