Industritë kryesore

Prezantimi

Hyrje në industritë kryesore dhe pse duhet t’i konsideroni ato …

TIK

Industria e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit është sektori me rritjen më të shpejtë të ekonomisë së Maqedonisë së Veriut dhe luan një rol të rëndësishëm në ekonomi si sigurues i vendeve të punës dhe gjenerues i eksporteve.

Agrobiznesi dhe Përpunimi i Ushqimit

Industria e agrobiznesit në Maqedoninë e Veriut është një nga industritë me rritjen më të shpejtë me një rritje mbi 10% në vitet e fundit.

Tekstili dhe veshje

Industria e tekstilit e Maqedonisë së Veriut është një nga sektorët më të zhvilluar dhe të larmishëm të ekonomisë për sa i përket prodhimit industrial, punësimit dhe fitimeve të eksportit dhe sektori i dytë më i madh industrial i vendit pas metalurgjisë.

Komponentët automobilistikë

Sektori i automobilave gëzon zhvillim dinamik dhe rëndësi në rritje për ekonominë e vendit.

Industria e Verës

Sektori i agrobiznesit dhe përpunimit të ushqimit është tradicionalisht një nga sektorët më të fortë të ekonomisë së Maqedonisë së Veriut

Industria Elektro-Metalike

Zhvillimet e tregut të energjisë në Maqedoninë e Veriut përfshinë ndërtimin e mëtejshëm të një rrjeti të brendshëm të shpërndarjes së gazit, liberalizimin e vazhdueshëm të tregut të energjisë elektrike dhe rritjen e bashkëpunimit rajonal për ndërlidhjet e energjisë elektrike dhe gazit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print