Regjistrimi

Investitorët e huaj

Të nderuar investitorë,

Departamenti i kujdesit për investitorë ka krijuar një bazë të të dhënave për investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Duke plotësuar formularin e regjistrimit të dhënë më poshtë, ju mundësoni që kompania juaj të përfshihet në bazën e të dhënave të investitorëve kryesorë të huaj të Maqedonisë.

Qëllimi dhe përfitimet e regjistrimit në këtë bazë të dhënash është që informacioni juaj nga baza e të dhënave do të përdoret nga Investo në Maqedoninë e Veriut për performancën dhe informacionin e aktiviteteve të ndryshme të kujdesit për investimet, domethënë kontakteve të rregullta me investitorët, shpërndarjen e materialeve përkatëse, ftesa për ngjarje dhe analitik të brendshëm për aktivitetet.

Ju lutemi referojuni udhëzimeve të dhëna në fund të këtij dokumenti. Dërgoni formularin e plotësuar në aftercare@invest.gov.mk

Shkarkime: Formulari i regjistrimit (versioni EN)

Për informacion shtesë, na kontaktoni në +389 2 3169 100

Faleminderit shumë për kohën tuaj dhe informacionin e dhënë.

Kompanitë vendore

Të dashur furnizues,

Në mënyrë që të përmirësohet bashkëpunimi midis investitorëve të huaj aktivë në vend dhe kompanive vendase me potencial për t’u bërë furnitorë të tyre, Departamenti i kujdesit për investitorë po krijon një bazë të të dhënave për furnizuesit e mundshëm vendas.

Prandaj, ju kërkojmë të na ofroni informacionin e nevojshëm duke plotësuar pyetësorin e bashkangjitur për furnizuesit e mundshëm.

Ju lutemi siguroni informacionin e nevojshëm duke plotësuar dokumentin e bashkangjitur. Dërgoni pyetësorin e plotësuar për furnizuesit e mundshëm në: aftercare@invest.gov.mk

Shkarkime: Pyetësori (versioni MK)

Për informacion shtesë, na kontaktoni në +389 2 3169 100

Faleminderit shumë për kohën tuaj dhe informacionin e dhënë.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print