Leje

Lejen e punës

Departamenti i kujdesit për investitorët ofron udhëzime për shtetasit e huaj-aplikantë (pronarë, bashkëpronarë, menaxherë ose pjesë e menaxhimit të kompanive vendase me kapital të huaj dominues) në procesin e marrjes / lëshimit / zgjatjes së një leje të përkohshme qëndrimi dhe pune pas aplikimit të tyre për lejet.

Ne ofrojmë ndihmë në procesin e caktimit të marrjes / lëshimit / zgjatjes së një vendbanimi të përkohshëm me qëllim të punësimit, punës ose vetë-punësimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Informacione më të hollësishme në lidhje me procesin e aplikimit, llojet e vizave / lejeve të punës dhe dokumentacionin e kërkuar, mund të gjeni në linkun e mëposhtem – https://www.mfa.gov.mk/en/page/12/foreign-citizens.

Ju lutemi na kontaktoni në adresën e mëposhtme elektronike:

aftercare@invest.gov.mk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print