Бизнис клима

Република Северна Македонија има потпишано:

Договори за заштита на инвестициите со следниве земји: Албанија, Австрија, Азербејџан, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Белорусија, Виетнам, Германија, Данска, Индија, Италија, Иран, Кина, Казахстан, Кореја, Косово, Кувајт, Луксембург, Литванија, Малезија, Мароко, Полска, Романија, Русија, Србија, Словенија, Словачка, Турција,  Украина, Унгарија, Финска, Франција, Холандија, Хрватска, Црна Гора, Чешка, Шпанија, Шведска, Швајцарија.

Договори за избегнување на двојно оданочување со следниве земји: Австрија, Албанија, Белгија, Белорусија, Бугарија, Велика Британија, Германија, Данска, Египет, Естонија, Иран, Ирска, Италија, Катар, Кина, Косово, Кувајт, Летонија, Литванија, Мароко, Молдавија, Норвешка, Полска, Романија, Русија, Словачка, Словенија, Тајван, Турција, Украина, Унгарија, Финска, Франција, Холандија, Хрватска, Чешка, Швајцарија, Шведска, Шпанија, Србија, Црна Гора.

Меѓународните извори на македонскиот Арбитрарен Закон вклучуваат билатерални и мултилатерални конвенции, кои што Северна Македонија ги има потпишано или наследено од поранешна Југославија врз основа на сукцесија.

Република Северна Македонија ги има ратификувано:

  • Њујоршката Конвенција  за признавање и извршување на странски арбитражни решенија,
  • Женевската  Конвенција за извршување на странски арбитражни решенија,
  • Вашингтонска Конвенција за решавање на инвестициски спорови меѓу држави и државјани на други држави и
  • Европската Kонвенција за меѓународна трговска арбитража.

Врз основа на македонскиот закон, ратификуваните меѓународни договори имаат предност пред домашното законодавство.

ЧЛЕНКА НА НАТО И ЗЕМЈА КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ

Северна Македонија е суверена република со повеќепартиска парламентарна демократија. Власта во Северна Македонија се заснова на принципот на строга поделба на функциите и одговорностите меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт.

Претседателот на Република Северна Македонија ја претставува Републиката и е врховен командант на вооружените сили. Претседателот се избира на општи и непосредни избори, со мандат од пет години и максимум  два мандати.

Парламентот (Собрание), законодавно тело и е централна и најважна институција на државниот орган. Еднодомното собрание е составено од 120 пратеници со четиригодишен мандат. Членовите се избираат со народно гласање од партиските листи, врз основа на освоениот процент на партиите од вкупните гласови во шест изборни единици, по 20 места.

Извршниот орган е Владата, на чие чело е Премиер. Министрите на кабинетот се именуваат од страна на мандатарот и се одобруваат со мнозинство гласови во Националното собрание.

Правниот систем на Северна Македонија се заснова на граѓанското право. Судството е составено од Основни и Апелациони судови, Врховниот суд, Уставниот суд и Републичкиот судски совет. Парламентот назначува судии да работат во секој од овие судови. Членството во Европската унија е од највисок стратешки интерес и приоритет за Владата, цел што ја споделуваат огромното мнозинство граѓани и сите политички партии. Северна Македонија беше првата земја во Југоисточна Европа што потпиша Договор за Стабилизација и асоцијација.

Пристапувањето на Северна Македонија во Европската унија (ЕУ) е на тековната агенда за идното проширување на ЕУ од 2005 година, кога стана кандидат за пристапување. Северна Македонија ја поднесе својата апликација за членство во 2004 година, тринаесет години од нејзината независност од Југославија. Таа е една од петте сегашни земји кандидати за ЕУ, заедно со Албанија, Црна Гора, Србија и Турција. Разговорите за пристапување започнаа во март 2020 година.

Северна Македонија е земја-членка на (НАТО). Во 1995 година, земјата се приклучи на Партнерството за мир. Потоа започна да учествува во разни мисии на НАТО. На самитот во Букурешт во 2008 година, Грција стави вето на поканата на земјата да се придружи; сепак, земјите-членки на НАТО се согласија дека земјата ќе добие покана по решавање на спорот со името. По договорот во јуни 2018 година за преименување на земјата, претставниците на земјите-членки на НАТО потпишаа протокол за пристапување на Северна Македонија во НАТО на 6 февруари 2019 година. Во текот на следните тринаесет месеци, сите 29 земји-членки на НАТО го ратификуваа протоколот. Протоколот за пристапување стапи на сила на 19 март 2020 година, дозволувајќи и на Северна Македонија да го депонира својот инструмент за пристапување и со тоа да стане земја-членка на НАТО на 27 март 2020 година.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print