Zaev – Besimi: Plani për rritje të përshpejtuar ekonomike është vazhdimësi e politikave të suksesshme për arritjen e rritjes së BPV mbi 5%, 12 miliardë euro investime dhe 156 mijë vende të reja pune

1

Drejtori Dejan Pavleski si pjesë e ekipit ekonomik të Qeverisë mori pjesë në konferencën për media në të cilën kryeministri Zoran Zaev dhe ministri i Financave Fatmir Besimi prezantuan Planin për rritje të përshpejtuar ekonomike për periudhën 2022-2026 i cili u miratua sot nga Qeveria.

Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev dhe ministri i Financave Fatmir Besimi, sot kanë prezantuar Planin për rritje të përshpejtuar ekonomike për periudhën 2022-2026, i cili u miratua sot nga Qeveria.

“Qëllimi kryesor është krijimi i vendeve të reja të punës dhe stimulimi i rritjes së ekonomisë në vendin tonë, me investime të reja, rritje 5% të Bruto prodhimit të brendshëm dhe ruajtjen e një borxhi publik të qëndrueshëm. Plani është gjithëpërfshirës dhe i zhvilluar në thellësi në komunikim me ndërkombëtarët. institucionet financiare, partnerët, dhomat, ekspertët.

Plani i rritjes së përshpejtuar ka tre objektiva kryesore:

1. Qëllimi i parë është rritja e investimeve në sektorin publik dhe privat. Në pesë vitet e ardhshme parashihen investime publike në vlerë prej 4 miliardë euro dhe mobilizimi i 8 miliardë eurove shtesë nga sektori privat.

2. Qëllimi i dytë është rritja e përshpejtuar, pra rritja e normës mesatare të rritjes ekonomike nga 2.5%, që ishte në 10 vitet e fundit në 5% mesatare në vit në 5 vitet e ardhshme si objektiv që duam ta arrijmë.

3. Qëllimi i tretë është sigurimi i konsolidimit fiskal, pra ulja e deficitit buxhetor dhe borxhit publik.

Për sa i përket qëllimit të parë, plani ofron një qasje inovative për financimin e kapitalit për të përshpejtuar rritjen ekonomike, një qasje që funksionon me sukses në Bashkimin Evropian. Krahas investimeve publike të planifikuara në vlerë prej 4 miliardë euro për periudhën 2022-2026, të financuara nga buxheti, fondet IPA dhe institucionet financiare ndërkombëtare, më shumë fonde dhe investime do të mobilizohen nga sektori privat.

Plani i përshpejtuar i rritjes ekonomike do të mbështesë projekte investimi në sektorin publik dhe privat, që do të nënkuptojnë përmirësimin e konkurrencës së ekonomisë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, dhe do të përqendrohet në disa fusha prioritare si ekonomia e gjelbër, dixhitalizimi, inovacioni dhe teknologjia, zhvillimi i infrastrukturës fizike dhe kapitalit njerëzor, si dhe kohezionit social.

Partnerët ndërkombëtarë të zhvillimit do të ndihmojnë me mbështetje financiare dhe asistencë teknike për zbatimin e përgjithshëm të suksesshëm. Në këtë drejtim, Plani është plotësues dhe i harmonizuar me dokumentet tjera strategjike të Qeverisë, si dhe me Buxhetin për vitin 2022, i cili është në fazën përfundimtare të përgatitjes.

Ajo që dua të përmend është se investimet kapitale, të nevojshme për zhvillimin ekonomik, janë të një rëndësie të veçantë, të cilat realizohen në kushtet e një pandemie të vazhdueshme, pra nuk kanë të ndalur. Për këtë qëllim është në funksion mekanizmi CAPEF, i cili parasheh shpërblimin e shfrytëzuesve buxhetorë me shkallë të lartë të ekzekutimit të shpenzimeve kapitale. Vlerësohet se mund të gjenerojë 1.5 miliardë euro shtesë në shpenzime kapitale në periudhën 2022-2026.

Nga fillimi i vitit deri më 22 tetor, realizimi i investimeve kapitale është 14,2 miliardë denarë dhe është 57,4 për qind më i lartë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar.

Qëllimi i dytë i Planit për rritje të përshpejtuar ekonomike është rritja e normës mesatare të rritjes ekonomike nga mesatarja e 10 viteve të fundit nga 2.5% në 5% mesatare në vit në 5 vitet e ardhshme.

Ky synim tashmë ka filluar të realizohet dhe vetë rritja e bruto prodhimit vendor prej 5.6 për qind në gjysmën e parë të këtij viti, pra 13.1 për qind vetëm në tremujorin e dytë të këtij viti është një konfirmim se ekonomia po kthehet në rrugët e rritjes së shpejtë..

Së fundmi, Banka Botërore rriti parashikimin për rritjen e BPV në Maqedoninë e Veriut në vitin 2021, nga 3,6 në 4,6 për qind, që i tejkalon edhe vlerësimet tona për rritje prej 4,1 për qind.

Aktiviteti i sektorit privat do të rritet, nëpërmjet futjes së mënyrave të reja të aksesit në kapital, instrumente, fonde dhe burime financimi, të cilat mobilizojnë disa herë më shumë fonde dhe investime nga sektori privat. Kjo do të rrisë totalin e investimeve, do të përshpejtojë rritjen e bruo prodhimin vendor dhe do të përshpejtojë krijimin e vendeve të reja të punës.

Papunësia tani është në 15.9%, që është niveli më i ulët në historinë e re të Maqedonisë.

Sipas Planit, me rritjen e investimeve, shkalla e punësimit parashikohet të rritet në 54.3% në vitin 2026 dhe shkalla e papunësisë të hyjë në zonën njëshifrore deri në vitin 2026 për herë të parë me 8.6%.

Qëllimi i tretë është sigurimi i konsolidimit fiskal, pra reduktimi i deficitit buxhetor dhe i borxhit publik.

Zhvillimet e favorshme makroekonomike do të përmirësojnë financat publike, duke çuar në qëndrueshmëri fiskale, duke reduktuar borxhin publik dhe të garantuar publikisht nën 60% të BPV në vitin 2026.

Ky plan do të forcojë konkluzionin se Maqedonia e Veriut është një vend me kushte dhe klimë të parashikueshme për investitorët, sepse përmban aspektet themelore që janë të një rëndësie parësore për investitorët vendas dhe të huaj”. tha në konferencën e sotme kryeministri Zoran Zaev.

Plani i rritjes së përshpejtuar ekonomike 2022-2026

Më shumë informacion në linkun e mëposhtëm:https: //bit.ly/3jE0KKY

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest