Promovimi i eksportit

Rritni biznesin tuaj

Investo në Maqedoninë e Veriut është e përkushtuar të ndihmojë kompanitë maqedonase të rrisin eksportet e tyre dhe të rrisin biznesin e tyre në tregjet ndërkombëtare. Departamenti i Nxitjes së Eksportit ndihmon kompanitë të gjenerojnë kontakte të zhvillimit të biznesit: panaire, misione tregtare dhe takime B2B.

Për më tepër, Agjencia ofron shërbime për informacione në treg që synojnë sigurimin e informacioneve në kohë të duhur siç janë ato të industrisë, analizave, ngjarjeve dhe kontakteve në mënyrë që ta fusin biznesin tuaj në treg.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print