Departamenti i Marketingut

Promovimi ekonomik

Aktivitetet promovuese të Agjencionit kanë për qëllim promovimin e mundësive për investim në vend dhe potencialit eksportues të ndërmarrjeve maqedonase.

Departamenti i marketingut dhe marrëdhënieve me publikun përqendrohet në aktivitete që përfshijnë prodhimin e materialeve promovuese, pjesëmarrjen në panaire ndërkombëtare, forume, konferenca dhe organizimin e ngjarjeve të biznesit, promovimin e faqes në internet www.investnorthmacedonia.gov.mk, portalin Brownfield, Portalin e biznesit maqedonas për furnizuesit, Portali për eksport përmes mediave sociale, si dhe aktivitete tjera lokale dhe ndërkombëtare të PR.

Invest North Macedonia po fillon një fushatë të re të mediave sociale për të promovuar aktivitetet e saj, potencialin investues të vendit dhe potencialin e eksportit të kompanive maqedonase.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print