Departamenti i Marketingut

Promovimi ekonomik

Aktivitetet promovuese të Agjencionit kanë për qëllim promovimin e mundësive për investim në vend dhe potencialit eksportues të ndërmarrjeve maqedonase.

Departamenti i marketingut dhe marrëdhënieve me publikun përqendrohet në aktivitete që përfshijnë prodhimin e materialeve promovuese, pjesëmarrjen në panaire ndërkombëtare, forume, konferenca dhe organizimin e ngjarjeve të biznesit, promovimin e faqes në internet www.investnorthmacedonia.gov.mk, portalin Brownfield, Portalin e biznesit maqedonas për furnizuesit, Portali për eksport përmes mediave sociale, si dhe aktivitete tjera lokale dhe ndërkombëtare të PR.

Investo në Maqedoninë e Veriut po fillon një fushatë të re të mediave sociale për të promovuar aktivitetet e saj, potencialin investues të vendit dhe potencialin e eksportit të kompanive maqedonase.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print