Përkujdesje e mëtejshe

Qëllimi ynë kryesor

Sapo organizata juaj të vendoset këtu, departamenti Përkujdesje e mëtejshme (AfterCare)  i Investo në Maqedoninë e Veriut do të vazhdojë të plotësojë nevojat tuaja dhe të zgjidhë çdo çështje që mund të lindë.

Përmbushja e kërkesave të biznesit tuaj është qëllimi ynë kryesor.

Investo në Maqedoninë e Veriut i kupton nevojat e vazhdueshme të biznesit ndërsa biznesi juaj rritet dhe për këtë qëllim, ne jemi të përkushtuar të punojmë ngushtë me ju për të lehtësuar atë rritje në vend.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print