Клучни индустрии

Автомобилски компоненти

Автомобилскиот сектор ужива динамичен развој и е од големо значење за економијата на земјата.

ИКТ

Индустријата за информатичка и комуникациска технологија е најбрзо растечки сектор во македонската економија и игра важна улога во економијата како снабдувач на работни места и создавач на извоз.

Агробизнис и преработка на храна

Агробизнис индустријата во земјата е една од најбрзо растечките индустрии со над 10% пораст во последните години.

Текстил и облека

Текстилната индустрија во Македонија е еден од најразвиените и разновидни сектори на економијата во однос на индустриското производство, вработувањето и заработувачката од извоз.

Енергетика

Енергетиката е еден од најбитните индустриски сектори во земјата.

Фармацевтска индустрија

While the medical technology and pharmaceutical industries are both essential

Винска индустрија

The agribusiness and food processing sector is traditionally one of the strongest sectors of Macedonia’s economy

Други индустрии

Republic of North Macedonia has a complex geological structure and a large number of ore deposits. Reserves of lead, zinc, copper-gold and chromium ores are being exploited in a number of locations. Lignite, marble, and other decorative construction stones are widely available.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print