Текстил и облека

Текстилна индустрија

Текстилната индустрија е една од водечките преработувачки индустрии во земјата со значителни резултати во формирањето на БДП, голема апсорпција на работна сила и извоз. 

Текстилниот сектор е 2-ри најголем индустриски сектор во земјата по металургијата. Вработува 36.000 луѓе или околу ¼ вработени во индустријата за производство. 

Индустријата за текстилна облека сочинува 2,4% од БДП и 17% од индустрискиот БДП. Осумстотини компании во текстилната индустрија се активно вклучени во различно ниво на производство. 

Главните карактеристики на македонската текстилна и конфекциска индустрија се: фокус и ориентација кон клиентот, достапност на искусна работна сила, флексибилност за брзо реагирање по барање на клиентот, краток временски период од нарачки до испорака, можност за производство на мали нарачки на исти цени како големите порачки (поголема продуктивност), долгогодишните деловни односи со партнери од светска класа и искуството за работа за добро познатите меѓународни брендови, обележан квалитет за производство на облека и добри услуги за транспорт и логистика. 

Исто така, предностите се: силно управување, фокус на долгорочни деловни односи, лесна комуникација заради добро познавање на англиски јазик, современи капацитети и најнова технологија, сигурен и брз одговор, брзо земање примероци, високи стандарди за квалитет и близина на европските пазари-добар превоз врски.

Извор: Текстилен кластер („Анализа на животната средина“, Проект за стратешко планирање, 2019, октомври).

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print