Информатичка и комуникациска технологија

ИКТ

Секторот за ИКТ е најбрзо растечки сектор, со стапка на раст од 47% во последните 5 години. ИКТ-секторот располага со квалификувана и ефективна работна сила со одлични вештини на англиски јазик, солидна телекомуникациска инфраструктура, низок данок на претпријатие, квалитетен софтвер и ИТ услуги, супериорно техничко и деловно знаење по конкурентни цени. Претставниците на ИКТ очекуваат дека секторот ќе продолжи да расте. Хардверот е најголемиот сегмент (62%) на македонскиот пазар на ИКТ. ИКТ услугите се втор по големина сегмент (25%), а софтверот сочинува 13% од пазарот на ИКТ.

Според податоците собрани од ИКТ Стопанската комора (МАСИТ), вкупната пазарна вредност на ИКТ (вкупните приходи) во Северна Македонија беше проценета на 882 милиони евра во 2019 година со годишен раст од 2%.

Бројот на вработени во ИКТ секторот во 2019 година е 15.257. Извозот што се однесува на компјутерски и информативни услуги се проценува на 189 милиони евра во 2019 година со годишен раст од 12%. Бруто платата на вработените за компјутерско програмирање, консултации и сродни активности во октомври 2019 година е 1502 €, додека во април 2020 година е 1548 €, а нето платата е во октомври 2019 година, 987 €, додека во април 2020 година е 1018 €.

Многу големи ИКТ компании, како што се Microsoft, Cisco, Oracle, Dell, Compaq, Hewlett Packard, IBM, Sun Microsystems, Apple и Lotus, се присутни во Северна Македонија преку експозитури, дистрибутери, дилери, препродавачи, даватели на решенија и деловни активности партнери.

* Извор: МАСИТ https://masit.org.mk/

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print