Agjencia inicon përfshirjen e komunave dhe bizneseve lokale në procesin e tërheqjes së investimeve të reja

Online nastan

Agjencia për investime të huaja dhe promovimin e eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut mbajti një takim pune me përfaqësues të komunave dhe kompanive nga rajoni planifikues i Pellagonisë, në të cilin prezantoi iniciativën për angazhimin e tyre aktiv në mënyrë që të sigurojë mundësi të reja për investitorët e interesuar dhe të përshpejtojë procedurat për zbatimin e investime të reja.

 

Drejtori Pavleski kërkoi nga përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale që të rishikojnë planet e tyre dhe të identifikojnë lokacionet që mund t’u ofrohen investitorëve të interesuar për investime Greenfield.

Për më tepër, ai u bëri thirrje biznesmenëve që kanë ojekte të papërdorura t’i ofrojnë ato në Agjenci, e cila do t’ua ofrojë investitorëve të interesuar të cilët kërkojnë lokacione dhe mundësi për investime Brownfield.

 

Agjencia ofroi të veprojë si një lehtësuese e proceseve dhe bashkëveprimeve të komunave me institucionet e tjera shtetërore për të përshpejtuar marrjen e të gjitha miratimeve të nevojshme për investitorët.

 

Biznesmenëve iu prezantuan gjithashtu mundësitë e ofruara nga portalet e zhvilluara nga agjencia ku ofrohen tre përfitime kryesore. Një portal që ju mundëson investitorëve të huaj për të gjetur, kontaktuar dhe siguruar furnizuesit vendas, një portal për prezantimin e ofertës së eksportit të kompanive maqedonase dhe një portal për investime Brownfield ku investitorët e interesuar mund të gjejnë dhe të aplikojnë për një vend specifik.

Gjithashtu u prezantuan masat për avancimin e politikës industriale dhe për inkurajimin e investimeve të cilat ofrohen përmes Ligjit për mbështetjen financiare të investimeve.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest