Винска индустрија

Општ преглед

Како земја без излез на море, Северна Македонија е исполнета со езера и реки и уникатна клима која се состои од медитерански и континентални влијанија што ја прават идеална за производство на вино.

Во централниот дел на земјата, преку регионот на Долината на реката Вардар, крај патиштата се простираат густи лозја и бројни винарии. Сите тие ја раскажуваат повеќевековната приказна за виното, која е нераскинливо поврзана со овие области. Виното е вметнато во културата и фолклорот на нацијата и се споменува во многу народни песни, приказни, легенди и традиции. Сите хроничари на македонските народни приказни од 19тиот и почетокот на 20тиот век забележале дека виното е неизоставен дел од обичаите и ритуалите.

  • 99 регистрирани винарии во земјата кои произведуваат нешто повеќе од 100 милиони литри вино годишно.
  • 213 хектари лозја со кои управуваат околу 20.000 индивидуални лозари и неколку големи компании за производство на грозје и вино.

Покрај засадените сорти грозје Каберне Совињон, Мерло и Сира, Шардоне и Ркацители, постои една сорта што доминира во пределот. ВРАНЕЦ е она што повеќето производители на вино го ставаат во првите редови на своето производство. Името Вранец во суштина значи „црн пастув“, сигнализирајќи вино со моќ, сила и дух.

Македонски вински региони

Северна Македонија е поделена на три главни вински региони:

  • Централен вински регион, долина на реката Вардар 24,664 ха (87% од вкупната површина на лозјето)
  • Западен вински регион, Пелагонија-Полог регион 817 ха (7% од вкупната површина на лозјето)

Источен вински регион, Пчиња-Осогово регион 1.733 ха (6% од вкупната површина на лозјето)

Површина на лозови насади

  • Вкупна површина на лозови насади 33.423 ха (85% сорти вино / 15% трпезно грозје)
  • Површина на лозови насади под сорти на вино 213 ха
  • Берба до 125 000 тони грозје, од лозарите и од сопствените лозја на винарските визби

Производство на вино

  • Скоро 91 милиони литри
  • 40% произведени како вино во шишиња
  • 60% како наливно вино
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print