Клучни индустрии

Вовед

ИКТ

ИКТ индустријата е најбрзо растечки сектор во македонската економија и игра важна улога во економијата како снабдувач на работни места и креатор на извозот.

Агробизнис и преработка на храна

Агробизнис индустријата во Северна Македонија е една од најбрзо растечките индустрии со над 10% пораст во последните години.

Текстил и облека

Текстилната индустрија во земјата е еден од најразвиените и разновидни сектори на економијата во однос на индустриското производство, вработувањето и заработувачката од извоз и 2-ри најголем индустриски сектор во земјата по металургијата.

Автомобилски компоненти

Развојот и растотот на автомобилскиот сектор играат важна улога во развојот на домашната економија.

Винска индустрија

Агробизнисот и индустријата за преработка на храна се традиционално еден од најбитните сектори во македонската економија.

Електро-металска индустрија

Energy market developments in North Macedonia included further construction of an internal gas distribution network, continued liberalization of the electricity market, and increased regional cooperation for electricity and gas interconnections.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print