Винска индустрија

Општ преглед

Република Северна Македонија е извозник на вино како стратешки извозен производ за земјата. Во однос на извозната вредност, виното ја држи втората позиција по тутунот.

Како земја без излез на море, земјата е исполнета со езера и реки и уникатна клима која се состои од медитерански и континентални влијанија што ја прават идеална за производство на вино.

Во централниот дел на земјата, преку регионот на Долината на реката Вардар, крај патиштата се простираат густи лозја и бројни винарии. Сите тие ја раскажуваат повеќевековната приказна за виното, која е нераскинливо поврзана со овие области. Виното е вметнато во културата и фолклорот на нацијата и се споменува во многу народни песни, приказни, легенди и традиции. Сите хроничари на македонските народни приказни од 19тиот и почетокот на 20тиот век забележале дека виното е неизоставен дел од обичаите и ритуалите.

Трендот во производството на вино, сепак, укажува на одредено намалување на количините, поради фактот што повеќето помали субјекти се насочени кон производство на квалитетно вино во шишиња.

 • 99 регистрирани винарии во земјата кои произведуваат нешто повеќе од 100 милиони литри вино годишно.

Македонските винарии се ориентирани кон извоз, со зголемена продажба на вина во шишиња и промена на минатиот имиџ на земјата како извор на наливно вино. Сепак, тие се доминантни и на домашниот пазар, оставајќи мал простор за увезени вина од познати глобални вински региони. Околу 85% од вкупното производство се извезува и огромното мнозинство квалитетно флаширано вино се испраќа во соседните балкански земји, како и во Русија, Кина, САД и Германија (иако значителна количина на наливно вино сè уште се извезува во Германија), правејќи го виното втор најважен извозен производ на земјата.

 • 213 хектари лозја со кои управуваат околу 20.000 индивидуални лозари и неколку големи компании за производство на грозје и вино.

Покрај засадените сорти грозје Каберне Совињон, Мерло и Сира, Шардоне и Ркацители, постои една сорта што доминира во пределот. ВРАНЕЦ е она што повеќето производители на вино го ставаат во првите редови на своето производство.Името Вранец во суштина значи „црн пастув“, сигнализирајќи вино со моќ, сила и дух.

Најдобрите 15 винарии се членки на винското здружение „Вина од Македонија”, кои работат успешно и заедно за да ги претставуваат вината и винските региони на земјата на извозните пазари. Истото тело учествува во креирањето на Законот за вино и работи на изнаоѓање на решенија  за подобрување на квалитетот, заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во овој момент, членовите на „Вина од Македонија”се главните чинители во бизнисот со вино во земјата и повеќето од нив се особено насочени кон производство на квалитетни вина во шишиња. Другите винарии гравитираат кон „Вина од Македонија”, напредуваат кон време кога тие можат да се приклучат на телото, а потоа да започнат да придонесуваат во организирање на бизнисот со вино и неговите промотивни активности.

МАКЕДОНСКИ ВИНСКИ РЕГИОНИ

Северна Македонија е поделена на три главни вински региони:

 • Централен вински регион, долина на реката Вардар 24,664 ха (87% од вкупната површина на лозјето)
 • Западен вински регион, Пелагонија-Полог регион 817 ха (7% од вкупната површина на лозјето)
 • Источен вински регион, Пчиња-Осогово регион733 ха (6% од вкупната површина на лозјето)

ПОВРШИНА НА ЛОЗОВИ НАСАДИ

 • Вкупна површина на лозови насади 33.423 ха (85% сорти вино / 15% трпезно грозје)
 • Површина на лозови насади под сорти на вино 213 ха
 • Берба до 125 000 тони грозје, од лозарите и од сопствените лозја на винарските визби

ИЗВОЗ НА ВИНО 2020

Вкупен извоз на вино скоро 67 милиони литри

 • Вино во шишиња 20,6 милиони литри (во Србија 4,6 милиони литри)
 • Масовно вино 41,5 милиони литри (во Германија 18,1 милиони литри)

ПРОДАЖБА НА ВИНО 2020

 • 15% на домашен пазар
 • 85% извоз во 37 земји во светот

ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО 2020

 • Скоро 91 милиони литри
 • 40% произведени како вино во шишиња
 • 60% како наливно вино
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print