Агробизнис и преработка на храна

Домашно производсто

Земјоделското производство и секторот агробизнис се најважните економски сектори на Република Северна Македонија. Речиси 435.500 луѓе, од население од 1.8 милиони жители, остваруваат цели или дел од своите приходи од земјоделски активности. Големите природни предуслови и постојната традиција збогатена со новоразвиени вештини создаваат различни можности во земјоделството, од високи планински пасишта со висина над 2000 метри, до богатите долини на вода со медитеранска клима.

Агробизнис индустријата во Република Северна Македонија е една од најбрзо растечките индустрии. Додавањето вредност на земјоделските производи со одличен квалитет, како што бараат главните европски пазари, е една од основните бизниси. Нашите извозници имаат безбедносни стандарди на ЕУ.

Производството на свеж зеленчук се изведува во затворени или заштитени подрачја од стакло или пластеници, со површина од околу 4,050 ha . Површината под стаклениците е околу 216,3 ha, додека останатите 3,832 ha се под пластична фолија. Извозот на земјоделството и прехранбените производи сочинуваат околу 9 проценти од вкупниот извоз на Северна Македонија. Повеќе од 50 % од вкупниот извоз на земјоделски производи и прехранбени производи е во земјите на ЕУ:  Грција со 17,9%, Хрватска со 12,7%, и Германија со 12,1%. Земјите од ЦЕФТА земаат 33,98 % од вкупниот извоз.

Земјоделскиот сектор во Република Северна Македонија е трет најголем придонесувач за БДП, веднаш зад услугите и индустријата со придонес од 12%. Заедно со прехранбената индустрија, тие придонесуваат со 12% – 15% од вкупниот БДП. Повеќето македонски компании преработуваат само зеленчук или комбинираат зеленчук и овошје. За ова се потребни околу 85% од вкупниот број на компании, додека само мал дел се компании (околу 15%) кои преработуваат само овошје. Во однос на видот на преработката, повеќето од компаниите произведуваат конзервирано овошје и зеленчук.

Главните извозни производи од Северна Македонија се тутун, јагнешко месо, свеж и преработен зеленчук и овошје, вино и кондиторски производи.

Органското производство во Северна Македонија расте многу брзо. Во изминатите четири години се зголеми количината на земјиште што е овластено за одобрение за органско производство. Исто така, има голем број на органски производители кои се поддржани од Владата во нашата земја и тие се членки на Федерацијата на органски производители на Република Северна Македонија. Според статистиката, во нашата земја има повеќе од 800 регистрирани органски земјоделски производители со главен фокус на производство на месо (јагнешко, овчо и козјо млечни производи), мед, житарици, индустриски нафтени култури, вино, овошје и зеленчук.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print