Masat për mbështetje financiare të investimeve dhe konkurrencës

2 FP SQ
Kërkesa për dhënien e mbështetjes financiare për investime për projekte investuese jashtë zonave zhvillimore teknologjiko-industriale dhe zonave industriale të menaxhuara nga Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike i dorëzohet Agjencisë për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit.
Përfitues të mbështetjes financiare për investime mund të jenë subjektet afariste që:
  • Kane një investim fillestar produktiv
  • Kane arritur rritje të të hyrave totale nga operacionet në vitin e fundit në krahasim me mesataren e 3 viteve të mëparshme ose për një periudhë më të shkurtër nëse subjekti afarist është regjistruar dhe ka filluar të operojë në një periudhë më të shkurtër se 4 vjet dhe
  • Numri mesatar i të punësuarve në vitin e fundit krahasuar me mesataren e tre viteve të mëparshme nuk është zvogëluar për më shumë se 5% ose për një periudhë më të shkurtër nëse subjekti afarist është regjistruar dhe ka filluar aktivitetin e tij në një periudhë më të shkurtër se 4 vjet.
Afati i aplikimit: 31 maj 2023
Më shumë informacion në linkun e mëposhtëm: https://bit.ly/3Lcd7fm
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest